Soru: “Hayatının büyük kısmını çocuklarına ayırmıştı.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Günlerinin çoğunu bahçe işleriyle geçiriyor.
B) Yaşamı daha çok uzak şehirlerde geçmiş.
C) Ailesini özlediği için memleketine dönmüş.

Soru: “koku” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirti, işaret” anlamında kullanılmıştır?
A) Çöpler toplanmadığı ıçin etraf çöp kokuyor.
B) Sürdüğü koku çiçek kokuyor.
C) Ortalıkta savaş kokusu var.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakmak” SÖZCÜĞÜ “uğraşmak, meşgul olmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Çocuğum sen ödevlerine bak.
B) Üç çocuklu aileye bakıyor.
C) Hastaua genç bir doktor baktı.

Soru: Gün boyu ceviz ağacının altında kitap okudum, Akşam olmak üzereydi. Denize gitmeye karar verdim. Bağ kulübesine yaklaşırken annemle babamı gördüm. Annem, badem ağacının altında ineği sagyordu. Babam iki adım ötesinde buzağıyı tutuyordu. Küçük kardeşim de yanlarındaydı. Büyük kardeşim ateş yakmak için bağ çubuğu topluyordu. Ailem, iyi bir iş bölümü yapmıştı. Büyük kardeş neden bağ çubuğu topluyormuş?
A) Ateş yakmak için
B) Bağ yapmak için
C) Oyalanmak için

Soru: “Karanlık” sözcüğündeki harfler kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılamaz?
A) Kalın B) Aralık C) Kaşık

Soru: Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tersten okunuşu da aynıdır?
A) Radar B) Keklik C) Kayık

Soru: Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde iki ünsüz yan yana gelmemiştir?
A) Sarp B) Saat C) Borç


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar