Soru: 83 – 47 = ?
yukarıdaki çıkarma işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerde hangisi yanlıştır?
A) Onluk bozarak yapılır.
B) Farkın birler ve onlar basamağında aynı rakam vardır.
C) Farkın basamak değerleri toplamı 36’dır.

Soru: Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu 4 onluktan büyüktür?
A) 70 -30   B) 80-50   C) 60 – 10

Soru: Aslı hikâye kitabının ilk gün 25 sayfasını, 2. gün 22 sayfasını, üçüncü gün de 37 sayfasını okuyarak bitiriyor. Buna göre Aslı’nın hikâye kitabı kaç sayfadır?
A) 47 B) 74 C) 84

Soru: 56 ve 13 sayıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tahmini toplamları 6O’tır.
B) Toplamları 6 onluk ve 3 birlikten oluşur.
C) Toplamları 7O’ten küçüktür.

Soru: Ardanın 7 kalemi vardı. Annesi Ardaya 3 kalem daha verdi. Ardanın kaç kalemi oldu?
Yukarıdaki problemi çözerken kullanılacak cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk kalem sayisi + Eklenen kalem sayısı = Toplam kalem sayısı
B) Eklenen kalem sayısı = Toplam kalem sayısı – İlk kalem sayısı
C) İlk kalem sayisi – Eklenen kalem sayısı = Toplam kalem sayısı

Soru: Elif 3’ten başlayıp 30’a kadar üçer ritmik sayıyor. Burak 4’ten başlayıp 40’a kadar dörder ritmik sayıyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde her ikisinin de söyleyeceği sayılar verilmiştir?
A) 20, 28
B) 16,18
C) 12,24

Soru: 42 – 37 – 32 – 27 – 22 – 17
Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralı hangisidir?
A) Sayılar beşer azalarak sıralanmış.
B) Sayılar beşer artarak sıralanmış.
C) Sayılar dörder azalarak sıralanmış.

Soru:
* Köşem yoktur.
* Alt ve üst tabanım dairedir.
* 3 tane yüzeyim bulunur.
Özellikleri verilen geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Silindir B) Küre C) Koni

Soru:
* İkisi de yuvarlaktır.
* Çemberin içi boştur ama dairenin içi doludur.
* Yüzük tekerlek simit çember şeklindedir.
Çember ve dairenin özelliklerinden kaç tanesi doğrudur?
A) 1 B) 2 C) 3


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar