İyonik Bileşiklerin Adlandırılması ve Yazılması


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

İyonik bağlı bileşikler adlandırılırken, önce metalin adı (katyon adı) daha sonra ametal iyonunun adı (anyon adı) yazılır.

Katyon iyonunun adı + Anyon iyonunun adı

Katyon ve anyonların adlarını bilmek gerekir. İyonların adları aşağıda verilmiştir.

Aşağıda kök olmayan İyonların oluşturduğu bileşiklere örnekler verilmiştir. Halojenler okunurken element adının sonuna -ür eki getirilir.

Metal ve kökten oluşan bileşikler adlandırılırken metalin adından sonra kökün adı belirtilir. Değişken değerlik alan katyonun değerliği yay ayraç içerisinde verilir.] }

Metal ile ametal arasında meydana gelen bileşikler İyonik bileşiktir. Bu bileşikleri adlandırabilmek için bileşiği oluşturan iyonların adlarını ve bazen yüklerini de bilmek gerekir. Aşağıdaki tablo yaygın kullanılan bazı iyonların yükünü sembolünü ve adını vermektedir.

Aşağıda Verilen Cümlelerden Doğru ve Yanlış olanları belirtiniz.
1. Aynı ya da farklı tür atomları bir arada tutan güçlü kuvvetlere kimyasal bağ denir.
2. Zıt yüklü iki iyonun birbirine elektrostatik bir çekim kuvvetiyle bağlanmasıyla oluşan bağa iyonik bağ denir.
3. Anyon ve katyon arasında oluşan bileşiklerde elektrostatik çekim kuweti vardır.
4. İyonik bileşiklerde anyon ve katyon vardır.
5. İyonik bileşikler katı hâlde kristal örgü yapısına sahiptir.
6. Her iyonik bağlı bileşiğin formülüne karşılık gelen bir molekül vardır.
7. İyonik bileşiklerde anyon ve katyon iyonlarının sayısı bileşiğin toplam yükünün 'O' olmasına göre belirlenir.
8. MgO bileşiğinde Mg ve O atomları arasında ikişer tane elektron ortaklaşa kullanılmıştır.
9. İyonik bağ iki atom tarafından iki veya daha fazla elektronun birlikte ortaklaşa kullanılması ile oluşur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar