İyonik Bileşiklerin Adlandırılması ve Yazılması


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

İyonik bağlı bileşikler adlandırılırken, önce metalin adı (katyon adı) daha sonra ametal iyonunun adı (anyon adı) yazılır.Katyon iyonunun adı + Anyon iyonunun adı

Katyon ve anyonların adlarını bilmek gerekir. İyonların adları aşağıda verilmiştir.Aşağıda kök olmayan İyonların oluşturduğu bileşiklere örnekler verilmiştir. Halojenler okunurken element adının sonuna -ür eki getirilir.

Metal ve kökten oluşan bileşikler adlandırılırken metalin adından sonra kökün adı belirtilir. Değişken değerlik alan katyonun değerliği yay ayraç içerisinde verilir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi