Laboratuvar Güvenik Kuralları

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Laboratuvarında çalışılırken aşağıdaki temel kurallara uyulmalıdır.

 • Laboratuvar Önlüğü, kapalı ayakkabı ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır.
 • Öğretmenin onay vermediği hiçbir işlem yapılmamalıdır.
 • Kimyasal maddelerin tadına bakılmamalıdır.
 • Konsantre asit üzerine su eklenmemelidir.
 • Kimyasal maddelere çıplak elle dokunulmamalıdır.
 • Kimyasal maddeler doğrudan koklanmamalı ve buharı teneffüs edilmemelidir.
 • Kırık, çatlak ve kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır.
 • Kimyasal alındıktan sonra şişenin kapağı kapatılmalıdır.
 • Temizlenmeden aynı spatül, kaşık veya pipet başka bir madde için kullanılmamalıdır.
 • Sıvılar pipetle aktarılırken mutlaka puar kullanılmalı, kesinlikle ağızla çekilmemelidir.
 • Eter ve aseton gibi uçucu ve yanabilen maddelerle açık aleve yakın yerde çalışılmamalıdır.
 • Deney malzemeleri kesinlikle kirli bırakılmamalıdır.
 • Katı ve sıvı atıklar lavabolara dökülmemeli ayrı ayrı atık kaplarında toplanmalıdır.
 • Saçlar toplu olmalı ve açık yaralar bandajla kapatılmalıdır.
 • Çalışma sırasında takı takılmamalıdır.
 • Yiyecek yenilmemeli ve sakız çiğnenmemelidir.
 • Laboratuvarda, oyun oynanmamalı ve şaka yapılmamalıdır.Kimya laboratuvarında, laboratuvar önlüğü ve kapalı ayakkabı giyilmeli, tehlikeli deneyler için özel koruma gözlüğü ve maske kullanılmalıdır. Laboratuvara yiyecek, içecek getirilmemeli ve tüketilmemeli, kesinlikle sakız çiğnenmemelidir. Laboratuvarda, başkalarının dikkatini dağıtıcı hareketler yapılmamalı, oyun oynanmamalı ve kesinlikle şaka yapılmamalıdır. Kırık, çatlak ve kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır. Kimyasal maddelere kesinlikle çıplak elle dokunulmamalıdır. Kimyasal maddeler koklanmamalı ve tadına bakılmamalıdır. Kimyasal alındıktan sonra şişenin kapağı hemen kapatılmalıdır. Aynı spatül, kaşık veya pipet temizlenmeden başka bir madde için kullanılmamalıdır. Sıvılar pipetle aktarılırken mutlaka puar kullanılmalı, kesinlikle ağızla çekilmemelidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar