Laboratuvar Güvenik Kuralları

Laboratuvar Güvenik Kuralları

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Laboratuvarında çalışılırken aşağıdaki temel kurallara uyulmalıdır. • Laboratuvar Önlüğü, kapalı ayakkabı ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır.
 • Öğretmenin onay vermediği hiçbir işlem yapılmamalıdır.
 • Kimyasal maddelerin tadına bakılmamalıdır.
 • Konsantre asit üzerine su eklenmemelidir.
 • Kimyasal maddelere çıplak elle dokunulmamalıdır.
 • Kimyasal maddeler doğrudan koklanmamalı ve buharı teneffüs edilmemelidir.
 • Kırık, çatlak ve kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır.
 • Kimyasal alındıktan sonra şişenin kapağı kapatılmalıdır.
 • Temizlenmeden aynı spatül, kaşık veya pipet başka bir madde için kullanılmamalıdır.
 • Sıvılar pipetle aktarılırken mutlaka puar kullanılmalı, kesinlikle ağızla çekilmemelidir.
 • Eter ve aseton gibi uçucu ve yanabilen maddelerle açık aleve yakın yerde çalışılmamalıdır.
 • Deney malzemeleri kesinlikle kirli bırakılmamalıdır.
 • Katı ve sıvı atıklar lavabolara dökülmemeli ayrı ayrı atık kaplarında toplanmalıdır.
 • Saçlar toplu olmalı ve açık yaralar bandajla kapatılmalıdır.
 • Çalışma sırasında takı takılmamalıdır.
 • Yiyecek yenilmemeli ve sakız çiğnenmemelidir.
 • Laboratuvarda, oyun oynanmamalı ve şaka yapılmamalıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi