Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Bir bilim, meslek veya sanat dalıyla ilgili özel anlamlar yüklenmiş sözcüklere terim denir. Her alanın ya da mesleğin kendine özgü terimleri vardır.
uyak, redif, aruz… sözcükleri edebiyat,
üçgen, kare, açı… sözcükleri matematik,
klavye, disket, fare… sözcükleri bilgisayar ile ilgili terimlerdir.
Annem, evin perdelerini yıkadı. cümlesinde “perde” sözcüğü gerçek anlamıyla,
Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi. cümlesinde ise perde sözcüğü mecaz anlamıyla,
Oyunun birinci perdesine yetişemedim. cümlesinde “perde” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır.
Bu ışık odaya yetersiz geliyor. cümlesinde “ışık sözcüğü gerçek anlamıyla,
Liderler, toplumları için bir ışıktır. cümlesinde “ışık” sözcüğü mecaz anlamıyla,
Işık hızına ulaşan bir araç henüz yapılmadı. cümlesinde ise “ışık” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır.

Terim anlamlı sözcükler cümlede kullanılışlarına göre anlam değişikliğine uğramaz. Bu nedenle terimlere kesin anlamlı sözcükler de denir.
Evin salonu kare biçimindeydi. cümlesindeki “kare” sözcüğü bir geometri terimidir. Bu terim günlük konuşmalarda da aynı anlamı ifade eder.

Bir üçgenin iç açıları 180 derecedir.
Bu sayının onlar basamağında hangi rakam var?
İyi bir yazarın güçlü bir gözlem yeteneği vardır.
Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükler de terimdir.] }

Gezdiğim Batı ülkelerinde dikkatimi çeken ilk şey, bu ülkelerin yeşilliği ve temizliği oluyor. Ormansız ve ağaçsız bir ülke, bana göre fakirliğin, geriliğin, cehaletin palazlandığı bir yer olup çıkıyor.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortaya çıkıp gelişmek
B) Önemli değerleri yok etmek
C) Ağaçlandırmayı gereksiz bulmak
D) Uğrak yeri olmak
E) Kişilerin gelişimini engellemek
Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin yazılışları aynı, anlamları ise farklıdır. Bu tür sözcüklere sesteş sözcük denir.
Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir sözcük yoktur?
A) Makinenin başında uyumamak için demli çay içti.
B) Bahçedeki al karanfiller etrafa güzel kokular yayıyor.
C) Yaşlı adam kır saçlarını güzelce taradı.
D) İnsanlar bildikleri konularda öğüt dinlemeyi sevmez.
E) Birkaç adam erik ağacının altında oturuyordu.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar