Terim Anlam


Kategoriler: Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Bir bilim, meslek veya sanat dalıyla ilgili özel anlamlar yüklenmiş sözcüklere terim denir. Her alanın ya da mesleğin
kendine özgü terimleri vardır.
uyak, redif, aruz… sözcükleri edebiyat,
üçgen, kare, açı… sözcükleri matematik,
klavye, disket, fare… sözcükleri bilgisayar ile ilgili terimlerdir.
Annem, evin perdelerini yıkadı. cümlesinde “perde” sözcüğü gerçek anlamıyla,
Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi. cümlesinde ise perde sözcüğü mecaz anlamıyla,
Oyunun birinci perdesine yetişemedim. cümlesinde “perde” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır.
Bu ışık odaya yetersiz geliyor. cümlesinde “ışık sözcüğü gerçek anlamıyla,
Liderler, toplumları için bir ışıktır. cümlesinde “ışık” sözcüğü mecaz anlamıyla,
Işık hızına ulaşan bir araç henüz yapılmadı. cümlesinde ise “ışık” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır.Terim anlamlı sözcükler cümlede kullanılışlarına göre anlam değişikliğine uğramaz. Bu nedenle terimlere kesin anlamlı sözcükler de denir.
Evin salonu kare biçimindeydi. cümlesindeki “kare” sözcüğü bir geometri terimidir. Bu terim günlük konuşmalarda da aynı anlamı ifade eder.

Bir üçgenin iç açıları 180 derecedir.
Bu sayının onlar basamağında hangi rakam var?
İyi bir yazarın güçlü bir gözlem yeteneği vardır.
Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükler de terimdir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi