Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

SOMUT ANLAM

Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen sözcüklerin anlamına denir.
Ağaç, çiçek, güneş, ışık, ısı, kum, ses, ekşi, koku… sözcükleri somut anlamlıdır.
Leylekler evin çatışma yuva yapmış. cümlesindeki altı çizili sözcükler somut anlamlıdır.

SOYUT ANLAM

Beş duyudan herhangi biriyle algılanamayan ancak var olduğuna inandığımız kavramların anlamlarıdır.
Akıl, sevgi, üzüntü, mutluluk, hayal, gönül… sözcükleri soyut anlamlı sözcüklerdir.
Korkunun ecele faydası yoktur. cümlesindeki altı çizili sözcükler soyut anlamlıdır.

Bazı somut anlamlı sözcükler, anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanır. Somut anlamlı bir sözcüğün anlam genişlemesi yoluyla kazandığı anlam aynı zamanda mecaz anlamdır.
Adamın derin bir bilgisi vardı.
Bu olayda onun da parmağı var, şüphesiz.
Bu işi almak yürek ister.
Yıllarca komşularının gölgesine sığındı.] }

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
A) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
B) Babası koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.
C) Bedava sirke baldan tatlı olur.
D) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
E) Bir baş soğan, bir kazanı kokutur.
“Dönmek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “Topaçlarımız dönerken onları büyük bir dikkatle takip ederdik." cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Motorların milleri sağa doğru döner.
B) Babamlar bu yıl Almanya'dan dönüyor.
C) Çalışırsak yurdumuz cennete döner.
D) Köşeyi dönünce arkadaşımı gördüm.
E) Burası çocuk bahçesine dönmüş.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar