Yakın Anlamlı Kelimeler


Kategoriler: Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Aynı anlamı karşılamadıkları halde, aralarındaki ortak noktalar nedeniyle birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı sözcüklerde anlam eşitliği varken yakın anlamlı sözcüklerde anlamca yakın olma özelliği vardır. Sözcüklerin yakın anlamlı olup olmadıkları cümle içindeki kullanımlarıyla belirlenir.Ahmet, ona küsmüş
Ahmet, ona kırılmış.
Ahmet, ona gücenmiş
Ahmet, ona darılmış.
cümlelerindeki altı çizili sözcükler yakın anlamlıdır. Bu sözcükler arasında kimi anlam farklılıkları vardır. Birinci cümlede “iletişimi kesme”, ikinci cümlede “incinme”, üçüncü cümlede “üzülme”, dördüncü cümlede “soğuk durma” anlam ayrıntıları vardır.

  • Çekinmek – kaçınmak – sakınmak
  • Kalp – yürek – gönül
  • Bitmek – tükenmek
  • süslemek – bezemek  -donatmak

dizilerini oluşturan sözcükler de yakın anlamlıdır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi