Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Aynı anlamı karşılamadıkları halde, aralarındaki ortak noktalar nedeniyle birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı sözcüklerde anlam eşitliği varken yakın anlamlı sözcüklerde anlamca yakın olma özelliği vardır. Sözcüklerin yakın anlamlı olup olmadıkları cümle içindeki kullanımlarıyla belirlenir.

Ahmet, ona küsmüş
Ahmet, ona kırılmış.
Ahmet, ona gücenmiş
Ahmet, ona darılmış.
cümlelerindeki altı çizili sözcükler yakın anlamlıdır. Bu sözcükler arasında kimi anlam farklılıkları vardır. Birinci cümlede “iletişimi kesme”, ikinci cümlede “incinme”, üçüncü cümlede “üzülme”, dördüncü cümlede “soğuk durma” anlam ayrıntıları vardır.

  • Çekinmek – kaçınmak – sakınmak
  • Kalp – yürek – gönül
  • Bitmek – tükenmek
  • süslemek – bezemek  -donatmak

dizilerini oluşturan sözcükler de yakın anlamlıdır.] }

Bazı eleştirmenler, çevirileri ter dökülmeden ortaya konan ürün sayıyor.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kendinden büyük kişilere her zaman saygı gösterir.
B) Sanatçı olmayan kişilerin yaptığı yağlı boya tabloları da sanat eseri kabul etmeliyiz.
C) Böyle güzel yapıtlar kısa sürede oluşturulmuyor.
D) Bu konuda bir şey söylemeyeceğini biliyordum.
E) Çoğu yazarın sıkıntılı bir yaşam sürdüğünü inkâr edemezsiniz.
Yazar, okuru sarıp sarmalayan yalın bir dil kullanırsa bir yıldız gibi ışığını yaymaya devam eder. Ağdalı bir dil kullanan yazar, sönen bir yıldız gibidir. Ne ışığından ne kendinden eser kalır.
Bu parçada geçen “bir yıldız gibi ışığını yaymak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlattıklarıyla bilgilendirici bir yol izlemek
B) Önemli bir makama ulaşmak
C) Herkes tarafından kabul gören biri olmak
D) Toplumla barışık bir şekilde yaşamak
E) Topluma düşüncelerini kabul ettirmeye çalışmak


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar