Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Yazılışları farklı olduğu hâlde aynı anlamı karşılayan sözcüklerdir.
Eser = yapıt, sene = yıl, cevap = yanıt… sözcükleri es anlamlıdır.

  • Eş anlamlı sözcükler her zaman birbirlerinin yerine kullanılamaz.
    Dost kara günde belli olur.
    sözünde “kara” sözcüğünün yerine onun eş anlamlısı olan “siyah” sözcüğünü getiremeyiz.
  • Kelimenin anlamdaşı cümleye göre belirlenir.
    Ak akçe kara gün içindir.
    atasözünde de “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “siyah” değil, “kötü” sözcüğüdür.] }

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Cefayı çekmeyen, ne bilirmiş sefanın kıymetini?
B) Neşeli olduğundan, neşesiz insanları bile mutlu görüyor.
C) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
D) Buldum bilemedim, bildim bulamadım.
E) Büyük insanlar değersiz konularla ilgilenmez.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte kullanılmamıştır?
A) Bu ihtiyar, gölgesinde mendil kurumayan, kimseye yararı dokunmayan biriydi.
B) Çok para kazandığı için burnu havada, kimseyi beğenmiyor.
C) Bütün birikimini har vurup harman savurdu, gereksiz yere harcadı.
D) Böyle kapalı yerlerde oturunca içim daralır, iyice bunalırım.
E) Ekonomik krizden dolayı birçok kişinin iki yakası bir araya gelmiyor.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar