Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler


Kategoriler: Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Yazılışları farklı olduğu hâlde aynı anlamı karşılayan sözcüklerdir.
Eser = yapıt, sene = yıl, cevap = yanıt… sözcükleri es anlamlıdır.  • Eş anlamlı sözcükler her zaman birbirlerinin yerine kullanılamaz.
    Dost kara günde belli olur.
    sözünde “kara” sözcüğ ün yerine onun eş anlamlısı olan “siyah” sözcüğünü getiremeyiz.
  • Kelimenin anlamdaşı cümleye göre belirlenir.
    Ak akçe kara gün içindir.
    atasözünde de “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “siyah” değil, “kötü” sözcüğüdür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi