Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Doğadaki bazı seslerin tam bir karşılığı bulunmaz. Bu seslere yakın kabul edilen sözcüklere yansıma denir.

Şırıl, pat, küt, şangır… gibi. Bu bağlamda, konserve kutusunun yere düşünce çıkardığı ses “şangır, şungur, tangır, tungur” gibi sözcüklerle yazılabilir. Bir başka söyleyişle yansımalar oluşumu sese dayanan sözcüklerdir. Bu sözcüklerde ses – anlam ilişkisi vardır.

Tavan arasından tıkırtılar geliyordu. cümlesinde “tıkırtılar” sözcüğü yansımadır.

  • Yansımalardan isim türeyebilir.
    Fısıl-tı, cızır-tı, horul-tu, gürül-tü…
  • Yansımalardan fiil türeyebilir.
    şak-la-, fısıl-da-, takır-da-, pat-la-…
  • Yansımalar bir sesi karşılamadan uzaklaşarak yeni anlamlar kazanabilir.
    Müdür, işe hep geç gelen kişilere sonunda patladı. cümlesinde “patlamak” sözcüğü yansıma bir sözcüktür.] }

"Gerçek anlamda kullanılan ve somut olan bazı sözcükler mecaz anlamda kullanılarak soyutlaşabilir.”
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla-
maya örnek gösterilebilir?
A) Dünyanın en yufka yürekli insanları annelerdir.
B) Pencerenin kenarına oturup yağmuru seyrettim.
C) Bu bahçede çeşitli türlerde meyve ağacı vardı.
D) Mahallenin arka tarafından yeni bir yol geçecekmiş.
E) Gökyüzünü süsleyen yıldızlara hayran hayran baktı.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar