Karşıt (Zıt) Anlamlı Kelimeler


Kategoriler: Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir.
iyi x kötü, genç x yaşlı, aşağı x yukarı, ağlamak x gülmek… sözcükleri karşıt anlamlı sözcüklerdir.  • Kimi sözcüklerin karşıt anlamlısı yoktur.
    çiçek, toprak, su, mavi…
  • Bir sözcüğün olumsuzu, onun karşıt anlamlısı değildir.
    Fıkraya hepimiz güldük. cümlesindeki “gülmek” sözcüğünün karşıt anlamlısı “gülmemek” değil, “ağlamak”tır.
  • Sözcüğün karşıt anlamı, cümleye göre belirlenir.
    Kara haber tez duyulur. atasözündeki “kara” sözcüğünün karşıt anlamlısı, “beyaz” değil, “iyi” sözcüğüdür.

Sözcüğün karşıt anlamı kullanıldığı cümleye göre belirlenir.
“Dost kara günde belli olur.” cümlesinde “kara” sözcüğünün karşıtı, “ak” değil, “iyi”dir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi