Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir.

iyi x kötü, genç x yaşlı, aşağı x yukarı, ağlamak x gülmek… sözcükleri karşıt anlamlı sözcüklerdir.

  • Kimi sözcüklerin karşıt anlamlısı yoktur.
    çiçek, toprak, su, mavi…
  • Bir sözcüğün olumsuzu, onun karşıt anlamlısı değildir.
    Fıkraya hepimiz güldük. cümlesindeki “gülmek” sözcüğünün karşıt anlamlısı “gülmemek” değil, “ağlamak” tır.
  • Sözcüğün karşıt anlamı, cümleye göre belirlenir.
    Kara haber tez duyulur. atasözündeki “kara” sözcüğünün karşıt anlamlısı, “beyaz” değil, “iyi” sözcüğüdür.

Sözcüğün karşıt anlamı kullanıldığı cümleye göre belirlenir.
“Dost kara günde belli olur.” cümlesinde “kara” sözcüğünün karşıtı, “ak” değil, “iyi” dir.] }

ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE KELİMELER
Kelimeler anlam ilişkilerine göre eş anlamlı, eş sesli, yakın anlamlı, zıt anlamlı ve yansıma kelimeler olmak üzere değişik gruplara ayrılır.
“Ne söylersem söyleyeyim Mehmet, hep haksız olduğumu düşünüyor." cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Zaman zaman şiirin yanında güzel romanlar da okuduğum olur.
B) Bizler arada sırada bu tabiat harikası yere gelir, doğayla içli dışlı oturduk.
C) İnsanın sürekli güzel manzaralar seyretmesi, o insanın güzellik anlayışını geliştirir.
D) Bazı günler akşama kadar çimlerin üzerine uzanır, karıncaları seyrederdim.
E) Arkadaşlarla zaman zaman bir araya gelip eski günlerden konuşuruz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlamaya başvurulmuştur?
A) Annemin aldığı yeni yastıklar kuş tüyü gibi yumuşaktı.
B) Düşüncelerini çevresindeki kişilere bir çiçek demeti gibi sunuyordu.
C) Gün ışıyınca kentteki insanlar sokaklarda sel gibi akıyordu.
D) Bembeyaz karlar bir manto gibi ağaçları ve evleri kaplamıştı.
E) Derenin kenarındaki kavaklar elektrik direkleri gibi dümdüzdü.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar