Söz Öbekleri


Kategoriler: Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Cümlede kimi sözcükler başka sözcüklerle anlamca etkile- şime girerek söz öbeği oluşturur. Tek başına bir anlamı olan bu sözcükler, söz öbeği oluşturduğunda başka bir anlamı karşılar hâle gelir.Her ne yaşarsam yaşayayım umudumu hiçbir zaman yitirmedim, acılarıma ezdirmedim kendimicümlesindeki “kendini ezdirmemek” sözü “yenik düşmemek” demektir, “acılar” ise “üzüntüler, sıkıntılar” anlamını içerir. O hâlde bu söz öbeğiyle kişinin “üzüntülerine, sıkıntılarına yenik düşmediği” anlatılmak istenmiştir.

Deneme yazmanın temel koşulu sayılan başka türlü düşünme, genellikle yazarların olgunluk çağına özgü bir niteliktir. cümlesindeki altı çizili “başka türlü düşünme” de bir söz öbeğidir. Bu söz “başkasına benzememe, Özgün olma, sıra dışı anlatım yolları deneme” gibi anlamlar taşır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi