Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Cümlede kimi sözcükler başka sözcüklerle anlamca etkileşime girerek söz öbeği oluşturur. Tek başına bir anlamı olan bu sözcükler, söz öbeği oluşturduğunda başka bir anlamı karşılar hâle gelir.

Her ne yaşarsam yaşayayım umudumu hiçbir zaman yitirmedim, acılarıma ezdirmedim kendimicümlesindeki “kendini ezdirmemek” sözü “yenik düşmemek” demektir, “acılar” ise “üzüntüler, sıkıntılar” anlamını içerir. O hâlde bu söz öbeğiyle kişinin “üzüntülerine, sıkıntılarına yenik düşmediği” anlatılmak istenmiştir.

Deneme yazmanın temel koşulu sayılan başka türlü düşünme, genellikle yazarların olgunluk çağına özgü bir niteliktir. cümlesindeki altı çizili “başka türlü düşünme” de bir söz öbeğidir. Bu söz “başkasına benzememe, Özgün olma, sıra dışı anlatım yolları deneme” gibi anlamlar taşır.] }

Yazar, okuru sarıp sarmalayan yalın bir dil kullanırsa bir yıldız gibi ışığını yaymaya devam eder. Ağdalı bir dil kullanan yazar, sönen bir yıldız gibidir. Ne ışığından ne kendinden eser kalır. Bu parçada geçen "bir yıldız gibi ışığını yaymak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlattıklarıyla bilgilendirici bir yol izlemek
B) Önemli bir makama ulaşmak
C) Herkes tarafından kabul gören biri olmak
D) Toplumla barışık bir şekilde yaşamak
E) Topluma düşüncelerini kabul ettirmeye çalışmak
Günümüzde ses getirecek şiirler yazacak şair pek yok ne yazık ki! Geçmişte yaşamış usta şairlerin şiirleri okunuyor genellikle. bu usta şairler var. Dergileri dolduranların büyük çoğunluğu onlardan. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiiri yönlendirmek
B) Şiirin daha ileri düzeye ulaşmasını sağlamak
C) Şiirin öteki türlerden üstün olduğunu kanıtlamak
D) Genç şairlere örnek olabilecek şiir ortamı oluşturmak
E) Şairin şiirden önemli olduğunu ortaya koymak


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar