Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Bir sözcüğün ilgi ya da benzetme yardımıyla gerçek anlamının dışında kazandığı anlamdır. Mecaz anlam, bir sözün gerçek anlamından tümüyle sıyrılıp bir başka anlamda kullanılan halidir. “Perde” sözcüğünü gerçek anlamıyla kullanmıştık. Şimdi bu sözcüğü başka bir cümlede kullanalım.
Cinayetin üzerindeki perde aralanıyor.

Bu cümlede “perde” sözcüğü gerçek anlamından uzaklaşarak “gizlilik, sır” anlamında kullanılmıştır. O halde mecaz anlamlıdır.

Çocuklara bakmak bana düştü.
Tatlı bir nisan akşamı yaşıyorduk.
Yine derin düşüncelere dalmıştım.
söylediği ağır sözlerle onu çok kırdı.
Genç yazarın anlatımı oldukça pürüzlü.
cümlelerinde daha önce gerçek anlamda kullanılan altı çizili sözcükler mecaz anlamda kullanılmıştır.

Şimdi “baş” sözcüğünü gerçek, yan ve mecaz anlamlarıyla kullanalım.
Başında güzel bir şapka vardı. (gerçek)
Arkadaşlar dağın başına çıktık. (yan)
O, kimseye baş eğmeyen biridir. (mecaz)] }

"Kabarmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kalkmak, dökülmeye başlamak" anlamındadır?
A) Ne yedin de miden kabardı?
B) Duvarın boyası bir ayda kabardı.
C) Son yağmurla toprak kabardı.
D) Deniz gittikçe kabarıyordu.
E) Bu hamur çok iyi kabarmış.

Ön yargılarım önüme serildi ve yazının çatısını aşağı yukarı belirlediğimi düşündüm. Baksanıza, dava şiirleri, yürek sökücü melodileri ve kapıdaki gri jeep... Ama durum bu kadar basit değildi. Geçenlerde kafamda iki tel beyaz saç gördüğümden beri derin düşünceler içindeyim sevgili okurlar. İlk işim gidip kendime topuklu bir ayakkabı almak oldu. Ne bileyim, olgunluk çağımın tadını çıkarmak istiyorum sanırım.
Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
A) serildi   B) sökücü    C) derin    D) tadını    E) tel


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar