Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri 9. Sınıf

Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri 9. Sınıf

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Fizik Bilimine Giriş 9. Sınıf

Bilim araştırma merkezlerinin başlıca işlevleri

 • Pozitif bilimler alanında, temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak ve yapmayı özendirmek
 • Bilimsel araştırma – geliştirme (ar – ge) faaliyetlerinde bulunmak
 • Bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek
 • Kuruldukları ülkede bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde öncü rol oynamak
 • Bilimsel gelişmelerin teknolojik ürünlere dönüştürülmesine katkıda bulunmak
 • Uzay çalışmalarını yürütmek
 • Diğer ülkelerle iş birliği yaparak uluslararası bilimsel faaliyetlerin yürütülmesinde iş birliği imkanı sağlamak
 • Bilim insanı ve araştırmacı yetiştirilmesinde desteklerde bulunmak

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

1963 yılında kurulmuş ve çalışma amaçları :

 • Toplumun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkenin sürdürülebilir gelişmesine hizmet etmek
 • Akademik ve endüstriyel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve ar – ge enstitüleri işletmek
 • Ülkenin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek
 • Bilim insanlarının akademik faaliyetlerini desteklemek
 • Üniversitelerin, kamu kurumlarının ve sanayinin projelerini fonlamaktır.

CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)

 • Dev bir parçacık fiziği laboratuvarıdır.
 • İsviçre ve Fransa sınırında kurulmuştur.
 • 1954 yılında 12 ülke tarafından kurulmuştur. Şu an için 21 tam, 1 aday ülke ve 1 ortak üye ülkesi (Türkiye) bulunmaktadır.
 • Dev hızlandırıcılarla parçacık çarpıştırma deneyleri yapılmakta ve mevcut parçacıkların özellikleri tespit edilmekle, yeni parçacıklar keşfedilmektedir.
 • Yapılan deneylerle evrenin oluşumu ve büyük patlama ile ilgili teoriler araştırılmaktadır.

TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

 • Nükleer/ radyoaktif madde kullanımından doğabilecek tehlikelere karşı, halkın sağlık ve güvenliğini ve çevrenin korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak,
 • Nükleer teknolojinin, barışçıl amaçlar için, sağlıklı bir bicimde kullanılmasına ve transfer edilmesine yönelik araştırma, geliştirme ve işbirliği faaliyellerini yürütmekle görevli devlet kurumudur.

ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayii)

1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur.

Aselsanın görevi Elektronik Teknolojileri alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm müşterilerine; milli kaynakları etkin kullanarak, beklentilerin ötesini hedefleyen özgün ürün ve sistemler sunmak, varlık ve kaynaklarının değerini sürekli artırmaktır.

Aselsan elektronik ürünler ve sistemler geliştiren, tasarlayan, üreten ve ürünlerinin satış sonrası servis hizmetlerini karşılayan; yüksek teknolojili ve çeşitli ürün yelpazesine sahip bir elektronik sanayi kuruluşudur.

ESA (Avrupa Uzay Ajansı)

1975 yılında, uzayın keşfini amaçlayan, hükumetler arası bir organizasyon olarak kurulmuştur. Şu an 17 üyesi olan örgütün merkezi Fransa’nın başkenti Paris’tedir.

NASA (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)

 • ABD’nin uzay programı çalışmalarını yapmaktadır.
 • Ay’a uçuşlar yapmıştır.
 • İnsanlı ve insansız uzay uçuşları yapmaktadır.
 • Uzay istasyonu kurmuştur.
 • Sivil ve askeri roket çalışmaları yapmaktadır.
 • Uzayda tıp, yer bilimleri, ozon tabakasının incelmesi gibi konularda da bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

Bilimsel Araştırma Merkezleri Hocalara Geldik] }

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), kurulduğu 1963 yılında fen bilimlerindeki araştırmaları desteklemek, araştırmacıları teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Başlangıçta kurumda temel bilimler, tıp, tarım ile hayvancılık alanlarında dört adet araştırma ve bilim adamı yetiştirme grubu vardı. Bugün ise on araştırma grubu içeren Araştırma Destek Grubu ve Bilim İnsanı Yetiştirme Daire Başkanlığı bulunmaktadır. 1972 yılında Kocaeli’nde kurulan TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi), bünyesinde barındırdığı yedi enstitü ile araştırmalar yapmakta ve teknolojik uygulamalar geliştirmektedir. Bu enstitülerden Enerji ve Malzeme Enstitüleri fizik bilim insanlarının laboratuvarı hâline gelmiştir. Bu laboratuvarlarda araç kontrol ekran tasarımı, su altı araç alt sistemleri, batarya elektrodu geliştirme gibi çalışmalar ile MİLGES (Millî Güneş Enerjisi Santral Teknolojisi) (Görsel 1.1.26), YGDA (Yüksek Gerilim Doğru Akım Teknolojisi) gibi projeler yürütülmektedir. TÜBİTAK BİLGEM’de (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi), 1983 yılında yarı iletken teknolojisi alanında araştırma yapılabilmesi için YİTAL (Yarı İletken Araştırma Laboratuvarı) kurulmuştur (Görsel 1.1.27). YİTAL’de ilk millî akıllı kart tümdevresi yapılmıştır. Ayrıca uzay koşullarına dayanıklı tümdevre üretilebilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.
CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi), en ünlü bilim araştırma merkezlerinden biridir. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN İsviçre-Fransa sınırında yer almaktadır. Bütün dünyadan gelen binlerce fizik bilim insanının çalıştığı CERN, 1954 yılında kurulmuştur. Yerin 100 metre altına inşa edilmiş, dairesel şeklinde bir tünele benzeyen CERN’ün çevresi yaklaşık 27 km’dir ve içinde 9300 adet mıknatıs bulunmaktadır. CERN’de yapılan deneylerden elde edilen veriler ve deney sürecinde karşılaşılan sorunlara bulunan çözümler plazma fiziği, elektronik, nanobilim, bilişim teknolojisi gibi alanlarda yeni çalışmaların yapılmasında etkili olmuştur.
NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), Amerikaʼda bulunan dünyaca ünlü bilim araştırma merkezlerinden diğeridir. NASA, 1915 yılında NACA olarak kurulmuş daha sonra adı 1958 yılında NASA olarak değiştirilmiştir. Bu merkezde uzay çalışmaları programı yürütülmektedir. NASA kurulduğundan bu yana çok çeşitli projeler yürütmektedir. Bu projelerden biri olan Apollo Projesi kapsamında Görsel 1.1.32’de görülen Apollo 11 uzay aracı 1969 yılında Ay’a iniş yapmış ve Neil Armstrong (Neyıl Armstrong) Ay’a adım atan ilk insan ünvanını almıştır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar