Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri

Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Fizik Bilimine Giriş

Bilim araştırma merkezlerinin başlıca işlevleri

 • Pozitif bilimler alanında, temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak ve yapmayı özendirmek
 • Bilimsel araştırma – geliştirme (ar – ge) faaliyetlerinde bulunmak
 • Bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek
 • Kuruldukları ülkede bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde öncü rol oynamak
 • Bilimsel gelişmelerin teknolojik ürünlere dönüştürülmesine katkıda bulunmak
 • Uzay çalışmalarını yürütmek
 • Diğer ülkelerle iş birliği yaparak uluslararası bilimsel faaliyetlerin yürütülmesinde iş birliği imkanı sağlamak
 • Bilim insanı ve araştırmacı yetiştirilmesinde desteklerde bulunmak

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)1963 yılında kurulmuş ve çalışma amaçları :

 • Toplumun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkenin sürdürülebilir gelişmesine hizmet etmek
 • Akademik ve endüstriyel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve ar – ge enstitüleri işletmek
 • Ülkenin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek
 • Bilim insanlarının akademik faaliyetlerini desteklemek
 • Üniversitelerin, kamu kurumlarının ve sanayinin projelerini fonlamaktır.

CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)

 • Dev bir parçacık fiziği laboratuvarıdır.
 • İsviçre ve Fransa sınırında kurulmuştur.
 • 1954 yılında 12 ülke tarafından kurulmuştur. Şu an için 21 tam, 1 aday ülke ve 1 ortak üye ülkesi (Türkiye) bulunmaktadır.
 • Dev hızlandırıcılarla parçacık çarpıştırma deneyleri yapılmakta ve mevcut parçacıkların özellikleri tespit edilmekle, yeni parçacıklar keşfedilmektedir.
 • Yapılan deneylerle evrenin oluşumu ve büyük patlama ile ilgili teoriler araştırılmaktadır.

TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) • Nükleer/ radyoaktif madde kullanımından doğabilecek tehlikelere karşı, halkın sağlık ve güvenliğini ve çevrenin korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak,
 • Nükleer teknolojinin, barışçıl amaçlar için, sağlıklı bir bicimde kullanılmasına ve transfer edilmesine yönelik araştırma, geliştirme ve işbirliği faaliyellerini yürütmekle görevli devlet kurumudur.

ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayii)

1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur.

Aselsanın görevi Elektronik Teknolojileri alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm müşterilerine; milli kaynakları etkin kullanarak, beklentilerin ötesini hedefleyen özgün ürün ve sistemler sunmak, varlık ve kaynaklarının değerini sürekli artırmaktır.

Aselsan elektronik ürünler ve sistemler geliştiren, tasarlayan, üreten ve ürünlerinin satış sonrası servis hizmetlerini karşılayan; yüksek teknolojili ve çeşitli ürün yelpazesine sahip bir elektronik sanayi kuruluşudur.ESA (Avrupa Uzay Ajansı)

1975 yılında, uzayın keşfini amaçlayan, hükumetler arası bir organizasyon olarak kurulmuştur. Şu an 17 üyesi olan örgütün merkezi Fransa’nın başkenti Paris’tedir.

NASA (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)

 • ABD’nin uzay programı çalışmalarını yapmaktadır.
 • Ay’a uçuşlar yapmıştır.
 • İnsanlı ve insansız uzay uçuşları yapmaktadır.
 • Uzay istasyonu kurmuştur.
 • Sivil ve askeri roket çalışmaları yapmaktadır.
 • Uzayda tıp, yer bilimleri, ozon tabakasının incelmesi gibi konularda da bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

Bilimsel Araştırma Merkezleri Video Eba

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi