Kategoriler: 6. Sınıf Türkçe, Türkçe

YAPIM EKLERİ

Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirerek yeni anlamlı sözcük türeten eklerdir. Yapım ekleri dörde ayrılır:

1. isimden İsim Yapan Yapım Ekleri:

isimlere eklenerek onlardan yeni anlamlı isimler yapan eklerdir.

2. isimden Fiil Yapan Yapım Ekleri:

isimlere eklenerek onlardan fiiller yapan eklerdir.

3. Fiilden isim Yapan Yapım Ekleri:

Fiillere eklenerek onlardan isim yapan eklerdir.

4. Fiilden Fiil Yapan Yapım Ekleri:

Fiillere eklenerek onlardan yeni anlamlı fiiller türeten eklerdir.

Bir sözcüğün yapım eki alarak yeni bir sözcük oluşmasına “türeme” denir. Sözcüğün yapım eki almış biçimine de “gövde” adı verilir.

çalışkan” sözcüğü yapım eki aldığı için türemiştir. Bu nedenle “fiil kökünden türemiş isim gövdesi” olarak adlandırılır.

Örnek: Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almamıştır?

A) Yazı, insanlığın en büyük buluşlarından biridir.
B) İnsanların kişilik özellikleri birbirinden farklıdır.
C) Önümüzdeki duvarları aşıp hedefe ulaştık.
D) Büyüdüğü zaman tiyatrocu olacağını söylüyor.

Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler ek almıştır?

A) Beni görünce aniden telaşlanıp yüzü kızardı.
B) Gerçek bir dost her zaman dürüst davranmalıdır.
C) Karşınıza çıkan her zorluk size yeni bir şey öğretir.
D) Soruyu çözmek için başka bir yol bulmalısın.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar