Ekler 6.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 6. Sınıf Türkçe, Türkçe

EKLER

Ekler, tek başlarına anlamları olmayan ses topluluklarıdır. Eklendiği sözcüklere yeni anlamlar katmak veya sözcükleri diğer sözcüklerle ilişkilendirmek için kullanılırlar. Bazı ekler de sözcüklerin cümle içindeki görevlerini belirler.

Türkçede iki tür ek vardır: çekim ekleri ve yapım ekleri.

Örnekler:

Aşağıdakilerden hangisinde birleşik yapılı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Ayak parmaklarının ucuna basarak sessizce girdi.
B) Yeni alınan ayakkabısını çok beğendiğini söylüyor.
C) Ağabeyim geçen yıl Muğla’ya okumaya gitti.
D) Bisikletinin zinciri kopunca tamirciye gitmek zorunda kaldı

çözüm: B seçeneğindeki “ayakkabı” Sözcüğü “ayak” ve “kap” sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş birleşik sözcüktür.


Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştir?

A) Elimizden geldiğince doğayı korumalıyız.
B) Biraz hava almak için bahçeye çıkacağım.
C) Deney için mutlaka gözlem yapmalısın.
D) Avucunda küçük bir kelebek saklıyor.
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi iyelik (aitlik) eki almamıştır?

A) Arkadaşlarım bugün gelecekler.
B) Soruları öğretmenimizle çözdük.
C) Yeni bir araba alacaklarmış.
D) Elbisen çok güzel görünüyor.


Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük durum eki almamıştır?

A) Birlikte çalışmak farklı düşünceleri ortaya çıkarır.
B) Bir düşünceyi kabullenmeden önce eleştirmelisiniz.
C) Bir konuda farklı düşünüyorsanız bunu insanlara gösterin,
D) Özellikle plastik atıklar doğada çok zor kaybolur.


Durum eklerinden herhangi birini almayan sözcüklerin ”yalın durumda” oldukları kabul edilir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bütün sözcükler yalın durumdadır?

A) Belli bir puandan daha fazlasını alanlar ödüllendirilecek.
B) Birkaç gün önce deneme sınavı sonuçları açıklandı.
C) Doğduğu şehirden ayrılıp İstanbul’a yerleşti,
D) Ailesini her fırsatta arayıp onlara sürpriz yapar.


Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük iyelik (aitlik) eki almamıştır?A) Yolun sonunda birkaç eski ev ve bir ahır var.
B) Bilimin en temel koşulu her şeyden şüphe etmektir.
C) Sokağın başındaki parkı geçen yıl yaptılar.
D) Bizim dilimiz dünyanın en gelişmiş dillerindendir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi