Nesnel Yargılı Cümleler 6.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 6. Sınıf Türkçe, Türkçe

Nesnel Anlatımlı Cümleler

Kişisel görüş ifade etmeyen, doğruluğu ya da yanlışlığı ispat edilebilen cümlelerdir.

Örnek:  • İzmir, Ege Bölgesi’nde bulunan bir şehrimizdir.
  • “Güneşli havaları çok severim.” dedi.
  • Lüle taşı yataklarının tamamı Eskişehir’de bulunur.

Bir cümlenin nesnel bir anlatıma sahip olması için o cümlede verilen bilginin doğruluğunun ya da yanlışlığının ispat edilmesi gerekir. Yani verilen bilgi yanlış dahi olsa yanlışlığı ispatlandığı takdirde cümle nesnel bir anlatıma sahip olur.

Örnek: Türkiye’nin en kalabalık şehri Niğde’dir.

Bu cümlede verilen bilginin yanlışlığı nüfus sayımı sonuçlarına göre ispat edilebilir niteliktedir. Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur. Bilginin yanlışlığını ispat edebildiğimiz için cümle nesnel bir anlatım taşır.

Örnek sorular:

Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir anlam taşımaktadır?

A) Taze ekmek kokusuna herkes bayılır.
B) Mart, nisan ve mayıs ilkbahar aylarıdır.
C) Piyasada bundan iyi ürün yoktur.
D) Kimse bu yapbozu bitiremez.

Cevap

Cevap B seçeneğidir.

[collapse]

Ece: Kardeşim ……………….Ece’nin cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel bir cümle oluşur?

A) on üç yaşındadır.
B) fotoğraflarda çok güzel çıkar.
C) çok başarılıdır.
D) kadar kibar olamaz kimse.

Cevap

Cevap A seçeneğidir.

[collapse]

Serdar: Çiçekler ……………..

Serdar’ın bu cümlesinin nesnel bir anlam ifade etmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ortama canlılık katar.
B) salonun balkonunda duruyor.
C) huzur verir insana.
D) her insan için değerlidir.

cevap

Cevap B seçeneğidir.

[collapse]

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi