Somut – Soyut Anlamlı Sözcükler 6.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 6. Sınıf Türkçe, Türkçe

Somut – Soyut Anlamlı Sözcükler

Beş duyu organından herhangi biriyle algılanabilen sözcüklere somut, duyu organlarının herhangi biriyle algılanamayan, varlığına sezgisel olarak inanılan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir.

Örnek: Rüzgâr, sıcak, çimen, kitap, çikolata sözcükleri somut anlamlı; rüya, heyecan, korku, sevinç, huzur sözcükleri ise soyut anlamlıdır.Somut anlamlı bir sözcük, mecaz anlamda kullanıldığında soyut bir anlam kazanabilir. “İçimin ateşi hiç küllenmedi.” cümlesinde “ateş” sözcüğü “büyük üzüntü” anlamında kullanıldığı için gerçek anlamından uzaklaşıp soyut bir anlam kazanmıştır.

Örnek Sorular:

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde somut anlamlı bir sözcük cümle içinde soyut bir anlam kazanmıştır?

A) Duygularımı aktarmakta güçlük çekiyorum.
B) İçinden gelen sese kulak vermeli insan.
C) Aile büyüklerimize saygım sonsuzdur.
D) Huzurlu günler yaşıyoruz son zamanlarda.


Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamda kullanılmıştır?

A) Bayram sabahı bütün çocuklara şeker dağıttık.
B) İnsanlık ne hâle gelmiş dostum, diye söyleniyordu.
C) Sınıftaki sesler yüzünden dikkatim dağıldı.
D) Mutfaktan gelen hoş kokuları takip etti.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi