Yansıma Kelimeler ve İkilemeler 6.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 6. Sınıf Türkçe, Türkçe

Yansıma Sözcükler

Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle ortaya çıkan sözcüklerdir.

Örnek: Çaydanlıktaki su fokur fokur kaynıyordu.
Üst kattan bir tıkırtı geliyor.Soru:

1. Yukarıdan gelen tıkırtılar kafama takıldı.
2. Kapımızın önünde miyavlıyordu bir kedi.
3. Denizin üzerinde müthiş bir parıltı vardı.
4. Irmağın şırıltısını dinlemek huzur verdi bize.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük yoktur?

A) 1.   B) 2.   C) 3.   D) 4.

İkilemeler

Anlamı güçlendirmek için aynı sözcüğün; zıt, eş ya da yakın anlamlı sözcüklerin; biri anlamlı biri anlamsız, ikisi de anlamsız sözcüklerin ya da yansıma sözcüklerin tekrarıyla oluşan sözcük gruplarıdır.

Örnek: yavaş yavaş, aşağı yukarı, eş dost

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ikisi de anlamsız sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur?

A) Abur cubur yiyecekler kilo aldırıyor.
B) Gerekli gereksiz konuşurdu bu adam.
C) Orada tatsız tuzsuz günler geçirdik.
D) Yerli yersiz konuşmayın ortalıkta.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme yansıma sözcüklerden oluşmuştur?

A) Acele acele eşyalarını toplayıp evden çıktı.
B) Tenceredeki su fokur fokur kaynıyordu.
C) İncik boncuğa para vermeye bayılır bu kız.
D) Aşağı yukarı yirmi gündür görüşmüyoruz.

(I) Onun şiirlerinde, masal, şiir, deyiş gibi halk edebiyatı ürünlerinin etkisi vardır. (II) Halk diline yaklaşmaya da özen gösteren bu sanatçının dizeleri toprak kokan yağmur damlaları gibidir. (III) Satırların arasından dökülür okuyucunun duygu dünyasına. (IV) Bu anlamda, resimleri de şiirleriyle büyük benzerlik gösterir sanatçının.

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
B) II. cümlede benzetmeye yer verilmiştir.
C) III. cümlede “his" sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır.
D) IV. cümlede bütün sözcükler gerçek anlamda kullanılmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi