Eş Anlamlı (Anlamdaş) ve Yakın Anlamlı Sözcükler 6.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 6. Sınıf Türkçe, Türkçe

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir:

Örnek: siyah-kara, beyaz-ak, anlam-mana, sözcük-kelimeSözcükler, cümle içinde farklı anlamlar kazanabilir. Bu nedenle eş anlamlı sözcükler her zaman birbirinin yerine kullanılamaz.

“Öğretmenler odasının önünden geçerken öğretmenlerimizin konuşmalarına kulak misafiri olduk.” cümlesinde “misafir” sözcüğünün yerine eş anlamlısı olan “konuk” sözcüğünü getiremeyiz. “Kulak misafiri olmak” bir deyimdir ve bu deyimdeki sözcükler mecaz anlamda kullanılmıştır.

Soru: Gayemiz onun başarılı olmasıydı. Onun için tüm imkânlarımızı kullandık. O da zamanını iyi değerlendirdi ve başarılı oldu.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Meliha’nın cümlesindeki herhangi bir sözcüğün eş anlamlısı değildir?

A) ihtimal B) olanak C) vakit D) amaç


1. Ak akçe kara gün içindir.
2. Kafasına dikiş atmış doktorlar.
3. Hediyelerini görünce çok sevindi.
4. İsim konusunu geçen hafta işledik.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün yerine eş anlamlısı getirilemez?

A) 1  B)2   C)3   D)4Yakın Anlamlı Sözcükler

Eş anlamlı sözcükler gibi zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılabilen fakat aralarında bazı anlam ayrılıkları olan sözcüklerdir.

Örnek: darılmak-gücenmek, eş-dost

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi