Koşul-Sonuç Cümleleri 6.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 6. Sınıf Türkçe, Türkçe

Koşul-Sonuç Cümleleri

Koşul-sonuç cümlelerinde de iki yargı vardır. Bu cümlelerde temel yargının gerçekleşmesi bir koşula bağlanır. Koşul—sonuç ilişkisi genellikle “-se- / sa, -dıkça / -dikçe” ekleri, “ama”, “ki” bağlaçları ve “mi” soru ekiyle kurulur.

Örnek: Başın çok ağrırsa(Koşul) doktora gitmelisin.(Sonuç)Örnek Sorular:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ama” bağlacı cümleye koşul anlamı katmamıştır?

A) Geldim ama kimsecikler yoktu etrafta.
B) Çikolata yiyebilirsin ama sonra dişlerini fırçalayacaksın.
C) Sana da anlatırım ama kimseye söylemeyeceksin.
D) Oraya gideriz ama önce işimizi bitirelim.


O kadar hızlı koştu ………… nereye gittiğini göremedik.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) ama B) oysa C) ki D) da


Aşağıdaki konuşmacılardan hangisi eylemin gerçekleşmesini bir koşula bağlamıştır?

A) Arkadaşlarımız bize destek verirse zorlukları aşarız.
B) Yaşanan zorlukları aşmak için çok çaba gösterdiler
C) İnsan, emeği  kadar başarı  sağlar.
D) İnsanların hedefine ulaşması zaman alır.
Bir olayın, durumun gerçekleşmesini bir koşula bağlayan cümlelerdir.

Verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi koşul cümlesidir?

A) Çalışması için ona bir oda verdik.
B) Adamın kimsesiz olduğu belliydi.
C) Seni gördükçe gençliğimi anımsıyorum.
D) Seni özledim ki aradım.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi