Sözcük Yapısı Türkçe 6.Sınıf


Kategoriler: 6. Sınıf Türkçe, Türkçe

Örnekler

Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştir?

A) Elimizden geldiğince doğayı korumalıyız.
B) Biraz hava almak için bahçeye çıkacağım.
C) Deney için mutlaka gözlem yapmalısın.
D) Avucunda küçük bir kelebek saklıyor.


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi iyelik (aitlik) eki almamıştır?

A) Arkadaşlarım bugün gelecekler.
B) Soruları öğretmenimizle çözdük.
C) Yeni bir araba alacaklarmış.
D) Elbisen çok güzel görünüyor.


Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük durum eki almamıştır?

A) Birlikte çalışmak farklı düşünceleri ortaya çıkarır.
B) Bir düşünceyi kabullenmeden önce eleştirmelisiniz.
C) Bir konuda farklı düşünüyorsanız bunu insanlara gösterin.
D) Özellikle plastik atıklar doğada çok zor kaybolur.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler ek almıştır?

A) Beni görünce aniden telaşlanıp yüzü kızardı.
B) Gerçek bir dost her zaman dürüst davranmalıdır.
C) Karşınıza çıkan her zorluk size yeni bir şey öğretir.
D) Soruyu çözmek için başka bir yol bulmalısın.


Aşağıdakilerin hangisinde çoğul eki “saygı bildirmek" için kullanılmıştır?

A) Hanımefendiler uyanacak da kahvaltı yapacağız.
B) Bu işi nasıl yapacağınızı Sevda Hanımlar size anlatır.
C) Dağlar kadar işin altından tek başına kalkamazsın.
D) Dik bir yokuşa tırmanan arabalar çok zorlanıyor.


Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük “neye ya da kime ait olduğunu gösteren bir ek" almamıştır?

A) Sinirlerim gerilmişti, ellerim durmadan titriyordu.
B) Mallarını bitiren esnaf, akşam evine gidiyor.
C) Eşyaları arabasına taşıyıp bagaja yerleştirdi.
D) Havaya bakan adam tuhaf bir bulut gördü.


Durum eklerinden herhangi birini almayan sözcüklerin ”yalın durumda” oldukları kabul edilir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bütün sözcükler yalın durumdadır?

A) Belli bir puandan daha fazlasını alanlar ödüllendirilecek.
B) Birkaç gün önce deneme sınavı sonuçları açıklandı.
C) Doğduğu şehirden ayrılıp İstanbul’a yerleşti.
D) Ailesini her fırsatta arayıp onlara sürpriz yapar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi