Zıt Anlamlı (Karşıt) Sözcükler 6.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 6. Sınıf Türkçe, Türkçe

Zıt Anlamlı (Karşıt) Sözcükler

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir.

Örnek: hızlı – yavaş, ağır – hafif, inmek – çıkmak, güzel – çirkin, zayıf- şişman– Sözcükler arasındaki zıt anlamlılık ilişkisi sözcüğün cümle içinde kazandığı anlama göre değerlendirilmelidir. “Bugün yaptığımız işlerden iyi para kazandık.” cümlesinde “iyi” sözcüğü “bol, çok, aşırı” anlamında kullanıldığı için sözcüğün bu cümledeki kullanımına göre zıt anlamlısı “kötü” sözcüğü olamaz.

– Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıt anlamlısı değildir.

Örnek: gitmek – gitmemek ()zıt değil

Örnek Sorular:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) İlk dersimiz Türkçe, son dersimiz matematikti.
B) Amcam, haberi alır almaz yanımıza geldi.
C) Açık havada koyu bir sohbete dalmıştık.
D) Lüzumlu lüzumsuz konuşurdu bu adam.


Aşağıdaki öğrencilerden hangisi “yok” sözcüğünü “var” sözcüğünün karşıtı olarak kullanmıştır?

A) Böyle konuşmak yok arkadaşlarınla.
B) Bu mağazada aradığım ürün yok.
C) Yok, öyle söylemedim ben.
D) Yok, kabul edemem ben bunu.
Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Bildiği bilmediği tüm konularda mutlaka konuşurdu.
B) Bisikletle yokuştan çıkarken çok zorlandık ama inerken çok rahattık.
C) Bu eski kıyafetler, yeni dolaba hiç yakışmadı.
D) Gösteriyi küçük büyük herkes ilgi ile izledi.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi