Bitki ve Hayvan Hücresi Karşılaştırılması 7. Sınıf Fen


Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Bitki ve Hayvan Hücresi Karşılaştırılması

  1. Bitki hücresi çevresinde hücre duvarı bulunurken hayvan hücresinde bulunmaz.
  2. Bitki hücresi köşeli yapılara sahipken hayvan hücresi daha küresel yapıdadır.
  3. Bitki hücresinde fotosentez yapmak için kloroplast bulunurken, hayvan hücresi besinini dışarıdan aldığı için kloroplast bulunmaz.
  4. Hayvan hücresinde bölünme esnasında sentriyoller (sentrozom) görevli iken bitki hücresi bölünmesinde sentriyoller görev almaz. Ara lamel ile bölünme gerçekleşir.
  5. Bitki hücrelerin kofulları büyük ve az sayıdayken, hayvan hücresi kofulları küçük ve çok sayıdadır.

ÖRNEK:

I. ( ) Kofulların büyüklüğü

II. ( ) Endoplazmik Retikulum bulundurma

III. ( ) Hücre şekli

IV. ( ) Sentroz0m bulundurma

V. ( )SitopIazmanın varlığı

Yukarıda verilen özelliklerden bitki ve hayvan hücrelerinin arasında fark oluşturanlara X işareti konulacaktır. Buna göre hangi parantezlere X işareti koııulmalıdır?

A) Yalnız l    B) ll ve III
C) l ve lll       D) l, lll ve IV

Çözüm: Koful bitkide büyük ve az, hayvan hücresinde küçük ve çok olması farklılık oluşturur. Hücre şekli bitkide köşeli hayvan hücresinde küresel olduğundan fark oluşturur. Sentrozom hayvan hücresinde varken bitkide olmaması fark oluşturur. Endoplazmik Retikulum ve Sitoplazma iki tip hücre içinde ortaktır. Yanıt D’dir.

Bitki ve hayvan hücrelerinde 0rtak olarak çekirdek, koful, mitokondri, ribozom, golgi ve endoplazmik retikulum bulunur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar