Elementlerin Özellikleri Kısaca ve Kullanım Alanları 7. Sınıf Fen


Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Hidrojen (H) : Suyun yapısını oluşturan elementlerden biridir. Renksiz, kokusuz, oldukça hafif, yanıcı bir elementtir. Doğada moleküler halde bulunur. Organik bileşiklerin temel elementidir. Roket yakıtı olarak kullanılır. En hafif elementtir. Suyun yapısında da 2 tane hidrojen atomu bulunur.

Helyum (He): Gaz halinde bulunan bir element olup erime sıcaklığı en düşük maddedir. Atmosferimizde çok az miktarda bulunur. Renksizdir. Yoğunluğu havadan küçük olduğu için Uçan balonlarda ve hava araçlarından zeplinlerde kullanılır.

Lityum (Li): Gümüşümsü renkte olup yumuşak özelliktedir. Seramik, cam ve pil üretiminde kullanılır. Lityum katkılı ilaçlar psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Berilyum (Be): Uçak ve uzay araçlarının yapımında elektrik ve ısı iletkeni olarak kullanılır. Bazı değerli taşların yapısında bulunur. Hava ve uzay taşıtlarında, iletişim uydularında, nükleer santrallerinde kullanılmaktadır.

Bor (B): Radyasyona karşı bir yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca ilaçlarda, deterjanlarda, ısıya dayanıklı cam imalatında, seramik yapımında ve roket yakıtlarında kullanılır. Dünya bor rezervinin %72’si ülkemizdedir.

Karbon (C): Tüm canlıların yapısında bulunur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların ana elementidir. Karbon ayrıca çelik üretiminde, plastik sanayinde yaygın kullanılan bir elementtir. Çelik üretiminde, kurşun kalem ucu imalatlarında kullanılır.

Azot (N): Renksiz ve kokusuz bir gazdır. İçinde bulunduğumuz havanın yaklaşık %78’ini oluşturur. Azot, soğutma sistemlerinde, gübre sanayinde yaygın olarak kullanılır. Canlıların temel yapısına katılan aminoasitlerin önemli bir elementidir. Yakıt olarak yarış araçlarında kullanılır. (Nitrogen olarak)

Oksijen (O): Atmosferin yaklaşık %21’ini oluşturan gaz halinde moleküler bir elementtir. Yakıcı özelliktedir. Suyun ve birçok organik bileşiğin yapısına katılır. Canlıların solunumları için hayati öneme sahip bir elementtir. Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Dalgıçların ve astronotların solunum yapmaları için kullandıkları oksijen tüplerinde
bulunur.  Hastanelerde solunum cihazlarında kullanılır.

Flor (F): Diş ve kemik gelişiminde önemli bir elementtir. Ayrıca ağızda oluşan çeşitli mikroorganizmalara karşı direnci arttırarak diş çürümelerini engeller. Diş macunları ve deodorantların yapısında bulunur. Buzdolabı ve
klima gibi soğutma araçlarında kullanılır. Diş macunu üretiminde kullanılır.

Neon (Ne): Gaz halinde bulunan bir elementtir. Renkli reklam panolarının aydınlatılmasında, paratonerlerde ve televizyon tüplerinde kullanılır.  Elektriğe maruz kalındığında turuncu kırmızı renklerde parlar.

Sodyum (Na): Yumuşak ve kaygan özellikte olup sofra tuzunda bulunur. Beyaz ve parlak görünümlüdür. Vücutta su dengesinin korunması, besinlerin hücreye geçmesi, kas ve sinir sisteminin sağlıklı işlemesinde önemli bir yere sahiptir. Kâğıt, gıda, tekstil, kimya, sabun, cam ve metal gibi birçok endüstriyel alanda kullanılır.

Magnezyum (Mg): Doğada çok bulunan elementlerden biridir. Canlıların yapısında bulunur. Hafif olmasından dolayı uçak gibi hava taşıtlarında, eczalıkta, fotoğraf makinelerinin gövde ve flaş kaplamalarında, işaret fişeklerinde kullanılır.

Alüminyum (Al): İşlenmesi kolay bir element olup elektronik sanayinde yaygın olarak kullanılır. Bunun dışında mutfak araç ve gereçlerinde, metal içecek kutularının yapımında kullanılır.

Silisyum (Si): Doğada en çok bulunan elementlerden biridir. Camın ham maddesini oluşturur. Ayrıca yapısında silisyum bulunan kum ve kil, yapı malzemelerinde kullanılır.  Elektrik devrelerinde, bilgisayar mikro çiplerde kullanılır.

Fosfor (P): Sinir sistemi ve kemik gelişimi için önemlidir. Havai fişeklerde, kibritlerde ve suni gübre yapımında kullanılır.

Kükürt (S): Sarı renkte olup katı bir elementtir. Barut, suni gübre, sülfürik asit, kurutulmuş meyvelerin sarartılmasında ve bazı sabunların içeriğinde kullanılır. Bitkilerin hastalıklara karşı korunmasında kullanılır.

Klor (Cl): Zehirleyici özelliği olan bir elementtir. İçme sularının dezenfekte edilmesinde (klorlama) yaygın olarak kullanılır. Yemek tuzunun yapısında bulunur.

Argon (Ar): Renksiz ve kokusuz olan bir gaz elementidir. Ampullerde ve floresan tüplerinde kullanılır.

Altın (Au): Isı ve elektrik iletkenliği yüksektir. Doğada az miktarda olduğundan değerli bir elementtir. Elektronik devre elemanlarının yapımında, uzay uydularında, takı ve süs eşyası yapımında kullanılır.

Gümüş (Ag): Parlak görünümlü değerli bir elementtir. Fotoğraf malzemesi, diş dolgusu, para, pil, ayna, takı ve süs eşyası yapımında kullanılır.

Kurşun (Pb): Ses emici özelliği yüksek olduğundan ses yalıtımında, akülerde ve cami kubbesi kaplamalarında yaygın olarak kullanılır.

Çinko (Zn): Birçok elementle alaşım yapabilir. Pil üretimi, mutfak eşyaları, çatı kaplaması gibi yaygın kullanım alanları vardır.

Kurşun (Pb): Ses emici özelliği yüksek olduğundan ses yalıtımında, akülerde ve cami kubbesi kaplamalarında yaygın olarak kullanılır.

Demir (Fe): Yer altından genellikle demir filizleri halinde çıkartılıp işlenerek kullanılır. İnşaat ve otomotiv sanayinin en yaygın kullanılan elementidir. Kanın yapısında bulunur.

İyot (I): Deniz ürünlerinde bol miktarda bulunur. Tıpta, eczacılıkta ve tentürdiyot yapımında yaygın olarak kullanılır.

Civa (Hg): Gümüşümsü beyaz renktedir. Diş dolgusunda, termometrelerde kullanılır. Solunması halinde zehirlenmelere neden olur.

Bakır (Cu): Elektrik ve elektronik sanayinde yaygın olarak kullanılan işlenmesi kolay, kızıl renkte bir elementtir. Elektriği iletme özelliğinden dolayı elektrik tesisatlarında elektrik kablosu olarak kullanımı yaygındır. Silah, madeni para, kuyumculuk, mutfak ve süs eşyası yapımında kullanılır.

Platin (Pt): Oksitlenmemesi nedeniyle tıpta ortopedi alanında kullanılır. Ayrıca kuyumculuk, otomotiv ve uzay teknolojilerinde de kullanılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar