Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Democrltus; M.Ö 400’lü yıllarda maddenin daha küçük taneciklerden oluştuğunu, bu taneciklerin ise gözle görülmediği için bölünemeyeceğini belirtmiş ve bu taneciklere “atomos” yani atom adını vermiştir.

John Dalton; Atomla ilgili 19. yy ilk bilimsel çalışmayı yapmıştır. Atomun içi dolu, berk ve bölünemez olduğunu belirtmiş fakat her maddenin atomunun birbirinden farklı olduğunu gösteren model yapmıştır.

John Joseph Thomson 1897 yılında J.J Thomson atomun bütün gibi gözükse de içinde alt parçacıkların olduğunu belirtmiştir. Atomu üzümlü keke benzetmiştir. Keki (+) yüklere, üzümleri ise (-) yüklere benzetmiştir.

Rutherford (+) yüklerin merkezde bulunduğunu belirtmiş bu bölgeye çekirdek adını vermiştir. (-) yüklerin ise çekirdek etrafında rastgele döndüğünü ifade etmiştir.

Niels Bohr kendinden önceki araştırmaları geliştirerek elektronların rastgele değil çekirdeğe belirli bir uzaklıktaki katmanlarda döndüğünü gösteren bir model tasarlamıştır.

Modern atom teorisine göre ise elektronlar çekirdeğin etrafında çok hızlı hareket ettikleri için sabit durdukları bir yer yoktur. Bu yüzden çekirdeğin etrafında bir elektron bulutu şeklinde görünür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar