Periyodik Cetvel (Elementlerin Sembolleri) 7. Sınıf

Periyodik Cetvel (Elementlerin Sembolleri) 7. Sınıf

Kategoriler: Fen Bilimleri

Bilim insanları doğada bulunan elementleri benzer özelliklerine göre gruplandırarak periyodik sistemi oluşturmuşlardır. Bu sistemde yatay satırlara periyot, dikey sütunlara ise grup adı verilir. Periyodik Cetveli rahatlıkla okuyabilmeniz için tablo yüksek çözünürlükte sitemize eklenmiştir.

Periyodik tabloda yer alan Element hücrelerinde şunlar yer almaktadır; Elementin sembolü, Elementin ismi, Elementin atom numarası, Elementin atomik kütlesi gibi bilgiler yer almaktadır.Aşağıda Bazı elemenTlerin Atom Numarası ve Sembolü yer almaktadır.

1 Hidrojen H
2 Helyum He
3 Lityum Li
4 Berilyum Be
5 Bor B
6 Karbon C
7 Azot N
8 Oksijen O
9 Flor F
10 Neon Ne
11 Sodyum Na
12 Magnezyum Mg
13 Alüminyum Al
14 Silisyum Si
15 Fosfor P
16 Kükürt S
17 Klor CI
18 Argon Ar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi