Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Canlılar sonsuza kadar yaşayamaz. Bu yüzden türlerini devam ettirmek için üreme olayını gerçekleştirirler. Canlının yeni bir nesil meydana getirmesine üreme dendiğini biliyorsunuz.

Canlılarda iki çeşit üreme görülür:

Eşeysiz üreme: Dişi ve erkek canlıya gerek kalmadan sadece bir atadan yeni yavrular meydana getirme sürecidir. Eşeysiz üremenin temelinde mitoz bölünme vardır.

  • Bölünerek
  • Tomurcuklanarak
  • Vejetatif
  • Yenilenme ile (rejenerasyon)

Eşeyli üreme: Bu üreme çeşidinde yavru, mayoz bölünmeyle oluşan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesiyle meydana gelir.

Yukarıda bazı canlıların üreme şekilleri verilmiştir. Buna göre;

I. X bitki olabilir.
II. Y deniz yıldızı olabilir.
III. Z bira mayası olamaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) l ve II   C) II  ve  III   D) I ve III

ÇÖZÜM: vejetatif ürediği için bitki olabilir. Y bölünme ile üremiş deniz yıldızı yenilenme ile ürer Y denizyıldızı olabilir ifadesi yanlıştır. Z tomurcuklanarak ürediği için bira mayası olabilir. Olmaz denildiği için III. ifade yanlıştır.
Cevap: A dır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar