Bitki ve Hayvanlarda Üreme 7. Sınıf


Kategoriler: Fen Bilimleri

Canlılar sonsuza kadar yaşayamaz. Bu yüzden türlerini devam ettirmek için üreme olayını gerçekleştirirler. Canlının yeni bir nesil meydana getirmesine üreme dendiğini biliyorsunuz.

Canlılarda iki çeşit üreme görülür:Eşeysiz üreme: Dişi ve erkek canlıya gerek kalmadan sadece bir atadan yeni yavrular meydana getirme sürecidir. Eşeysiz üremenin temelinde mitoz bölünme vardır.

  • Bölünerek
  • Tomurcuklanarak
  • Vejetatif
  • Yenilenme ile (rejenerasyon)

Eşeyli üreme: Bu üreme çeşidinde yavru, mayoz bölünmeyle oluşan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesiyle meydana gelir.

Yukarıda bazı canlıların üreme şekilleri verilmiştir. Buna göre;

I. X bitki olabilir.
II. Y deniz yıldızı olabilir.
III. Z bira mayası olamaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) l ve II   C) II  ve  III   D) I ve III

ÇÖZÜM: vejetatif ürediği için bitki olabilir. Y bölünme ile üremiş deniz yıldızı yenilenme ile ürer Y denizyıldızı olabilir ifadesi yanlıştır. Z tomurcuklanarak ürediği için bira mayası olabilir. Olmaz denildiği için III. ifade yanlıştır.
Cevap: A dır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi