Mitoz ile Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar 7.Sınıf Fen


Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Mitoz ile Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mitoz Bölünme Özellikleri

 1. Mitoz bölünme tek hücrelilerde üremeyi sağlar.
 2. Mitoz bölünme çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve yaraların onarımını sağlar.
 3. Mitoz bölünme vücut hücrelerinde, görülür. (olgun alyuvar, sinir ve kas hücreleri hariç)
 4. Mitoz bölünme zigot oluşumunu ile görülmeye başlar, canlının ölümüne dek sürer.
 5. Mitoz bölünme tek aşamalıdır, 1 kez çekirdek ve 1 kez sitoplazma bölünür.
 6. Mitoz bölünme sonucu 2 yeni hücre oluşur.
 7. Mitoz bölünmede parça değişimi olmaz. Bu yüzden oluşan hücreler birbirinin tıpatıp aynıdır.
 8. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Oluşan hücrelerin hepsi ata hücre ile aynı sayıda kromozom taşır.
 9. Mitoz bölünmede sentriyoller kromozomu oluşturan kardeş kromotitleri ayırır.

Mayoz Bölünme Özellikleri

 1. Mayoz bölünme tek hücrelilerde görülmez.
 2. Mayoz bölünme çok hücrelilerde üreme hücresi (polen, sperm, yumurta) oluşumunu sağlar.
 3. Mayoz bölünme sadece üreme ana hücrelerinde görülür.
 4. Mayoz bölünme ergenlikte başlar canlının üreme dönemi (menopoz, andropoz) bitene kadar devam eder.
 5. Mayoz bölünme iki aşamalıdır. Çekirdek ve sitoplazma 2’şer kez bölünür.
 6. Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
 7. Mayoz bölünmenin ilk aşamasında homolog kromozomlar arası parça değişimi olur. Buda kalıtsal çeşitlilik sağlar. Oluşan hücrelerin hepsi birbirinden farklıdır.
 8. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Bu da tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
 9. Mayoz bölünmede ise ilk aşamada homolog kromozomlar ayrılır, ikinci aşamada kromotitler ayrılır.

Selim, öğretmene aşağıda belirtilen soruyu soruyor.

Mayoz sonucunda kromozom sayısı yarıya inmeseydi ne olurdu?

Buna göre öğretmen bu soruya aşağıdaki cevaplardan hangisini verir?

A) Tek hücreli canlılarda üreme olayı gerçekleşemezdi.
B) Çok hücreli canlılarda büyüme ve yenilenme olayları gerçekleşemezdi.
C) Eşeyli üreyen canlılarda nesiller boyunca kromozom sayısı sabit kalırdı.
D) Döllenmeyle kromozom sayısı her kuşakta artardı ve türler özelliklerini koruyamazdı.

Yukarıda hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmeye ait bir evre şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden

hangisi bu evrede gerçekleşen olaylardan biridir?

A) DNA’nın kendini eşlemesi ve kalıtsal madde miktarının iki katına çıkması
B) Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin yeniden oluşması
C) Kromatin ipliklerin kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturması
D) Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına çekilmesi


Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin bir parçası değildir?

Cevap: Doğru cevap kromozomların eşlenmesidir. Mayoz I evresinde kromozomların eşlenmesi gerçekleşir. Mayoz II evresinde kromozomlar eşlenmemiş haldedir.

Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin kalıtsal çeşitliliği artıran bir faktörüdür?

Cevap: Doğru cevap kromozomların bağımsız dağılımıdır. Mayoz I evresinde kromozomlar bağımsız olarak zıt kutuplara çekilir. Bu, kromozomların farklı kombinasyonlarda dağılmasına neden olur.

Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin kalıtsal çeşitliliği artıran bir faktörüdür?

Cevap: Doğru cevap kromozomların çaprazlanmasıdır. Mayoz I evresinde kromozomların homolog parçaları arasında çaprazlanma gerçekleşebilir. Bu, yeni genetik kombinasyonlar oluşturabilir.FAQ

Mitoz bölünme tek hücrelilerde üremeyi sağlar. Mitoz bölünme çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve yaraların onarımını sağlar. Mitoz bölünme vücut hücrelerinde, görülür. (olgun alyuvar, sinir ve kas hücreleri hariç) Mitoz bölünme zigot oluşumunu ile görülmeye başlar, canlının ölümüne dek sürer. Mitoz bölünme tek aşamalıdır, 1 kez çekirdek ve 1 kez sitoplazma bölünür. Mitoz bölünme sonucu 2 yeni hücre oluşur. Mitoz bölünmede parça değişimi olmaz. Bu yüzden oluşan hücreler birbirinin tıpatıp aynıdır. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Oluşan hücrelerin hepsi ata hücre ile aynı sayıda kromozom taşır. Mitoz bölünmede sentriyoller kromozomu oluşturan kardeş kromotitleri ayırır.

Mayoz bölünme tek hücrelilerde görülmez. Mayoz bölünme çok hücrelilerde üreme hücresi (polen, sperm, yumurta) oluşumunu sağlar. Mayoz bölünme sadece üreme ana hücrelerinde görülür. Mayoz bölünme ergenlikte başlar canlının üreme dönemi (menopoz, andropoz) bitene kadar devam eder. Mayoz bölünme iki aşamalıdır. Çekirdek ve sitoplazma 2'şer kez bölünür. Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur. Mayoz bölünmenin ilk aşamasında homolog kromozomlar arası parça değişimi olur. Buda kalıtsal çeşitlilik sağlar. Oluşan hücrelerin hepsi birbirinden farklıdır. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Bu da tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Mayoz bölünmede ise ilk aşamada homolog kromozomlar ayrılır, ikinci aşamada kromotitler ayrılır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar