Mitoz ile Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar 7. Sınıf


Kategoriler: Fen Bilimleri

Mitoz Bölünme

 • Mitoz bölünme tek hücrelilerde üremeyi sağlar.
 • Mitoz bölünme çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve yaraların onarımını sağlar.
 • Mitoz bölünme vücut hücrelerinde, görülür. (olgun alyuvar, sinir ve kas hücreleri hariç)
 • Mitoz bölünme zigot oluşumunu ile görülmeye başlar, canlının ölümüne dek sürer.
 • Mitoz bölünme tek aşamalıdır, 1 kez çekirdek ve 1 kez sitoplazma bölünür.
 • Mitoz bölünme sonucu 2 yeni hücre oluşur.
 • Mitoz bölünmede parça değişimi olmaz. Bu yüzden oluşan hücreler birbirinin tıpatıp aynıdır.
 • Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Oluşan hücrelerin hepsi ata hücre ile aynı sayıda kromozom taşır.
 • Mitoz bölünmede sentriyoller kromozomu oluşturan kardeş kromotitleri ayırır.

Mayoz Bölünme • Mayoz bölünme tek hücrelilerde görülmez.
 • Mayoz bölünme çok hücrelilerde üreme hücresi (polen, sperm, yumurta) oluşumunu sağlar.
 • Mayoz bölünme sadece üreme ana hücrelerinde görülür.
 • Mayoz bölünme ergenlikte başlar canlının üreme dönemi (menapoz, andropoz) bitene kadar devam eder.
 • Mayoz bölünme iki aşamalıdır.
 • Çekirdek ve sitoplazma 2’şer kez bölünür.
 • Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
 • Mayoz bölünmenin ilk aşamasında homolog kromozomlar arası parça değişimi olur. Buda kalıtsal çeşitlilik sağlar.
 • Oluşan hücrelerin hepsi birbirinden farklıdır.
 • Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Bu da tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
 • Mayoz bölünmede ise ilk aşamada homolog kromozomlar ayrılır, ikinci aşamada kromotitler ayrılır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi