Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm 7. Sınıf


Kategoriler: Fen Bilimleri

Çevremizde gördüğümüz maddeleri element, bileşik ve karışım olarak ayırmayı öğrendik. Şimdi ise bu maddelerin kullanım ömürleri bittikten sonra tekrar kazanmak için nasıl ayrıştırmamız gerektiğini öğreneceğiz.

Günlük hayattaki aktivitelerimiz sonucu ev 0rtamında oluşan her türlü maddesel atığımıza Evsel Atık denir. Bunların bir kısmı tekrar kullanılarak geri dönüştürülebilirken bir kısmı ise tekrar geri dönüştürülemez.Kullanılmış atıkların işlemden geçirilerek tekrar kullanılmasına geri dönüşüm denir.

Geri Dönüşümün Katkıları

  1. Çevre kirliliği azalır.
  2. Ham maddenin gelecek nesillere aktarılması sağlanır.
  3. Aile ve ülke ekonomisine katkı sağlanır.
  4. Enerji tasarrufu sağlanır.

Not: Geri dönüştürülmüş ürünler hijyen açısından tehlike oluşturmaması adına gıda ve sağlık alanında kullanılmaz.

ÖRNEK:

I. Cam şişe
II. Plastik ambalaj
III. Bozulmuş elektronik cihaz
IV. Küflenmiş ekmekYukarıda verilen atıklardan hangisi geri dönüştürülemez?

A) I   B) II   C) III   D) IV

Besin atıklarının geri dönüşümü yoktur. Cevap D’dir.

Bir ton kağıdın geri dönüştürülmesi 17 ağacı kesilmekten kurtarır.

ÖRNEK:

Geri dönüşümü yaygınlaştırmak için aşağıdaki projelerden hangisi yapılamaz?

A) Geri dönüşüm kutularını yaygınlaştırmak
B) Kullanılmış kıyafet kumbaraları oluşturmak
C) Kullanılmış defter ve kitapları çöp kutusuna atmak.
D) Halkı bilinçlendirecek kamu spotu reklamlar yapmak.

Çözüm: Kullanılmış kağıtlar yeniden dönüştürülebilmektedir. Bu yüzden geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır. Cevap C’dir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi