Maddenin Tanecikli Yapısı 7. Sınıf


Kategoriler: Fen Bilimleri

Madde, kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Maddeyi oluşturan en küçük birim ise atomdur. Atom kelimesi Yunanca “atomos” yani bölünemez anlamına gelir. M.Ö, 400’Iü yıllarda Yunan Filozof Demoçritus maddeyi oluşturan tanecikleri gözle göremediğimiz için bölünemeyeceğini düşünerek bu ismi vermiştir. Günümüzde bilimin gelişmesiyle atom altı parçacıkları ve özellikleri ile ilgili daha fazla bilgiye sahibiz.Atom merkezinde çekirdek ve etrafında elektronların hareket ettiği yörünge olan katmanlardan oluşur. Çekirdekle katmanlar arasında büyük bir boşluk vardır. Öyle ki atomun tamamı göz önüne alındığında %90& boşluktur. Çekirdekte ise proton ve nötronlar bulunur.

Not: Nötronlar yüksüz parçacıklardır.Proton:

 • Çekirdekte bulunur.
 • (+) yüklüdür
 • Nötronla birlikte atomun kütlesini oluşturur.
 • Kütlesi nötronla hemen hemen aynıdır.
 • Atomun kimlik özelliklerini belirler. Sayısı değişmez.
 • Elektrona çekim kuvveti uygular.

Elektron

 • Katmanlarda bulunur.
 • (-) yükludur.
 • Atomun hacmini oluşturur.
 • Kütlesi nötronla protondan 2000 kat küçüktür.
 • Atomun yaptığı kimyasal bağlar sonucu sayısı değişebilir.
 • Atomun parçacıkları arasında en hızlısıdır. 2,18.10m/s hızındadır.

Nötron:

 • Çekirdekte bulunur.
 • Yüksüzdür.
 • Protonla birlikte atomun kütlesini oluşturur.
 • Kütlesi protonla hemen hemen aynıdır
 • Prtonla birlikte kütle numarasını oluşturur.
 • James Chadwick tarafından bulunmuştur.

Bilgi: Eğer atom bir stadyuma benzetilseydi çekirdek sahanın ortasına konulan bir bezelye tanesi kadar olurdu.Gerçekte atomun yapısında somut bir katman bulunmaz, elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere katman adı verilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi