Enerji Nedir? Kinetik ve Potansiyel Enerji 7. Sınıf Fen


Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

İş yapabilme yeteneğine Enerji denir. Bu yüzden enerjinin birimi de işin birimi olan Joule (J) ‘ dur. Enerji “E” harfi ile gösterilir.

Potansiyel Enerji:

Cisimlerin bulundukları konum sebebiyle sahip oldukları enerji çeşidine Potansiyel Enerji denir.

Cisimlerin yerden yukarı kaldırırken harcadığımız enerjiyi aslında cisme yükseklik kazandırarak cisimde depolamış oluruz. Yerden yüksekte bulunan cisimlerde depolanan bu enerjiye Çekim Potansiyel Enerji denir. Cismin yerden yüksekliği ve kütlesi arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.

Not: Cismin kütlesi yerine ağırlığı da kullanılabilir.

Aynı kütleli özdeş A ve B topundan A topu daha yüksekte bulunduğu için çekim potansiyel enerjisi daha fazladır, A topunun kum zeminde oluşturduğu derinlikde daha fazladır.

Aynı yükseklikten bırakılan C ve D topundan D’nin kütlesi C topundan fazla olduğu için çekim potansiyel enerjisi daha büyüktür. Bu sebeple aynı anda serbest bırakıldıklarında D topu kum zeminde daha derin bir çukur oluşturur.

Not: Kütle ve yükseklik çekim potansiyel enerjisiyle doğru ortantılıdır.

Kuvvet uygulandığında şekli değişen, uygulayan kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönebilen cisimlere Esnek Cisim denir, Esnek cisimlerin gerilmesi ve sıkışması anında bu cisimlerde depolanan enerjiye Esneklik Potansiyel Enerji denir. Yay, paket lastiği, sünger gibi cisimler sıkışıp gerildiklerinde esneklik potansiyel enerji depolamış olurlar.

Kinetik Enerji

Cisimlerinden hareketli neden dolayı sahip oldukları enerji çeşidine Kinetik Enerji denir.

Koşan çocuk, rüzgar, şelalede akan su, trafikteki hareketli araçların hepsinin kinetik enerjisi vardır.

Kinetik enerji hareketlinin, sürati ve kütlesine bağlıdır.

A ve B araçlarından B aracının sürati daha fazla olduğundan kinetik enerjisi de daha fazladır.

Eşit süratli bisiklet ve kamyonetten kütlesi büyük olan kamyonetin kinetik enerjisi daha büyüktür.

Not: Sürat ve kütle kinetik enerji ile doğru orantılıdır.


“Öğretmen, öğrencilere aşağıda belirtilen so­ruyu soruyor.
Aynı süratle kafamıza çarpan basketbol topumu, yoksa pinpon topu mu bizi daha fazla etki­ler? Neden?”
Bu soruya öğrencilerin verdiği aşağıdaki ce­vaplardan hangisi doğrudur?
A) Basketbol topu. Çünkü basketbol topunun kütlesi fazla olduğu için kinetik enerjisi de fazladır.
B) Basketbol topu. Çünkü basketbol topunun kütlesi fazla olduğu için kinetik enerjisi azdır.
C) Pinpon topu. Çünkü pinpon topunun kütlesi fazla olduğu için kinetik enerjisi de fazladır.
D) Pinpon topu. Çünkü pinpon topunun kütlesi az olduğu için kinetik enerjisi de azdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar