Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi 7. Sınıf


Kategoriler: Fen Bilimleri

İş: Bilimsel anlamda iş, aslında günlük hayatta kullandığımız iş kavramından farklıdır. Bir olayın bilimsel anlamda iş olabilmesi için 3 şart aranır.

  1. Uygulanan kuvvet (F)
  2. Yer değiştirme
  3. Uygulanan kuvvet ile yer değiştirmenin doğrultularının aynı olması.

Bu 3 şart sağlanıyorsa bir olay fiziksel anlamda iş olarak kabul edilir.  • Uygulanan kuvvet doğu yönünde, doğu-batı doğrultusunda,
  • Cismin yer değiştirme esnasında hareket yönü doğu, doğrultusu doğu-batı.
  • Uygulanan kuvvet ile hareketin doğrultusu aynı olduğu için fiziksel anlamda iştir.

İş İngilizce’de “Work” demek olduğu için iş “W” harfi ile gösterilir. Birimi ise Joule (J) ‘dur.

Yapılan işin ne kadar joule olduğunu bulmak için ise;

Not: Uygulanan kuvvetin şiddeti ile yer değiştirme mesafesi iş ile doğru orantılıdır.

Not: Joule birimi 1 Newton’luk cismi l metre yer değiştirirken yapılan işin birimidir. Bu yüzden mutlaka yer değiştirme metre birimi cinsinden yapılmalıdır ki sonuç Joule birimi olarak ifade edilebilsin.Yukarıda 4 yön ve 2 doğrultu bulunmaktadır, Kuzey – Güney doğrultusu, Batı – Doğu d0ğrultusu’dur. Aynı doğru parçası üzerinde bulunan yönlerin doğrultusu aynıdır.

Not: 1 Newtonluk kuvvet uygulanarak aynı doğrultuda 1 m hareket ettirilen cisim için 1 Joule’lük iş yapılmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi