Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Canlıların başka bir bireye ihtiyaç duymadan tek başlarına yeni canlı oluşturmalarına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üremede oluşan canlılar tıpatıp aynıdır, çeşitlilik oluşmaz. Eşeysiz üreme 4 farklı şekilde gerçekleşir:

Eşeysiz Üreme Çeşitleri:

1. Bölünerek: En basit üreme şeklidir. Bakteriler, amip, öglena ve paramesyum gibi tek hücreli canlılar belirli bir büyüklüğe ulaştığında bölünür ve iki yeni canlı oluşur.

Not: Tek hücreli canlılar vücut şekillerine göre enine, boyuna ve her yöne bölünerek üreyebilirler. Amipler her yönde, bakteri enine, paramesyum boyuna bölünür.

2. Tomurcuklanarak Üreme: Canlının vücudunda oluşan bir çıkıntının büyüyüp gelişerek ana canlı gibi bir canlı oluşturmasıdır. Hidra, mercan, sünger, deniz anası bira mayası tomurcuklanarak çoğalır.

3. Vejetatif Üreme: Sadece bitkilerde gözlemlenen bir eşeysiz üreme çeşididir. Bitkinin dal, gövde ya da yapraklarından alınan kısımların suda bekletilip tekrar kök oluşturarak toprağa dikilmesi sonucu yeni bir bitki oluşur. Çilek, patates, gül gibi bitkiler vejetatif yolla eşeysiz üreyebilir.

4. Yenilenme ile Üreme (Rejenerasyon): Yenilenme olayı eşeyli üreyen canlılar da görülür fakat yenilenerek üreme sadece bazı canlıların sahip olduğu bir özelliktir. Deniz yıldızı, planarya ve toprak solucanında yenilenen her kısım bir canlı oluşturduğu için canlı sayısı artar ve üreme gerçekleşir.

Kertenkelede yenilenme olayı sadece yeni kuyruk oluşturur. Kopan kuyruktan yeni canlı oluşamadığı için bu bir üreme değildir.

Deniz yıldızının kopan her kolundan yeni bir canlı oluşması da rejenerasyonla üreme olayına örnektir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar