Saf Maddeler 7. Sınıf


Kategoriler: Fen Bilimleri

İyonik yapıda bileşiklere molekül yapıda olmayan bileşikler de denir.Maddeler atomlardan oluşan tanecikli yapıdadır. Maddeyi oluşturan moleküller (atom kümeleri) tek tip ise bu maddelere saf maddeler denir. Örneğin; demir, bakır, su ve karbondioksit gibi maddeler tek tip molekülden oluşur, Saf maddeleri oluşturan bu moleküllerdeki atomlar aynı tür ise madde element, farklı tür ise bileşik adını alır.

Saf Maddeler

Element:

  • Hidrojen
  • Oksijen
  • Alüminyum
  • Altın
  • Bakır

Bileşik:

  • Su
  • Tuz
  • Karbondioksit
  • Şeker
  • Amonyak

Elementli oluşturan atomların hepsinin bir arada ya da ayrı ayrı bulunmalarına atomik yapılı element denir. Demir, Bakır, Altın, Gümüş gibi maddeler atomik yapılıdır.) (Helyum, Neon, Argon gibi maddeler de atomik
yapılıdır.)

Elementi oluşturan atomların moleküller halinde bulunmasına ise moleküler yapılı element denir. (Hidrojen, oksijen, azot gibi gazlar ise moleküler yapılıdır.)

Bilgi: Katı haldeki elementler genelde atomik yapılı, gaz haldeki elementler ise genelde moleküler yapılıdır.

Bileşiği oluşturan atomların atom grupları şeklinde bir arada bulunmasına moleküler yapılı bileşik denir. (Su, karbondioksit gibi maddeler molekül yapılı bileşiktir.)

Bileşiği oluşturan farklı atomların üst üste yığın oluşacak şekilde bir arada bulunmasına moleküler yapıda olmayan (iyonik yapılı) bileşik denir. (Tuz iyonik yapılı bileşiktir.)Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi