Element, Bileşik ve Karışımın Özellikleri 7. Sınıf Fen


Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri
ElementBileşikKarışım
Tek cins atom içerir.Tek tip molekül (atom kümesi) içerir.Birden fazla element ya da bileşik içerebilir.
Saf maddedir.Saf maddedir.Saf madde değildir.
Sembol ya da formülle gösterilir.Formüllerle gösterilir.Sembol ya da formülle gösterilemez.
Kimyasal ve fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılamaz.Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilir.Fiziksel yöntemlerle ayrılabilir.
Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır.Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır.Belirli bir erime ve kaynama noktaları yoktur.
En küçük yapı taşı atomdur.En küçük yapı taşı moleküldür.Yapı taşı yoktur.
Kendine ait özellikleri vardır.Kendini oluşturan elementlerden farklı özelliklere sahiptir.Kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşır.
Bileşeni yoktur. Tek tür atomlardan oluşur.Bileşiği oluşturan elementlerden farklı özelliklere sahiptir.Karışımı oluşturan maddeler istenen oranda karıştırılabilir.
Daima homojendir.Daima homojendir.Sadece çözeltiler homojendir.
Yoğunluğu sabittir.Yoğunluğu sabittir.Yoğunluğu sabit değildir.
Not: Element, bileşik ve karışım atomların farklı kombinasyonlarla bir araya gelmesiyle oluşur. Bu yüzden evrende sınırsız sayıda madde bulunabilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar