Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Bir hücrenin belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bölünerek yeni hücreler meydana getirmesine hücre bölünmesi denir. Hücre bölünmesi, temel olarak mitoz bölünme ve mayoz bölünme şeklinde meydana gelir.

Kendi arasında ikiye ayrılan Hücre bölünmesinin Mitoz ve Mayoz Bölünme konu anlatımlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


Mitoz Bölünme Konu Anlatımı


Mayoz Bölünme Konu Anlatımı


Yukarıda X hücresinde meydana gelen hücre bölünmesi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a. X hücresi hangi çeşit hücre bölünmesi geçirmiştir?

b. X hücresi hangi tür hücre olabilir?

c. Bölünme sonucu oluşan yeni hücrelerin kalıtsal özellikleri hakkında ne söyleyebilir?

Çözüm:

a. Mayoz,

b.Üreme ana hücresi

c. Birbirinden farklı 4 hücre oluşmuştur.

Örnek:

Yukarıda verilen olaylar gerçekleştirdiği bölünme tipiyle eşleştirildiğinde hangisine ulaşılır?

Cevap A’dır.

Örnek: Aşağıda verilenlerden hangisi mitoz bölünme için doğru değildir?

A)Vücut hücrelerinde görülür.
B) Bölünme sonucu 4 hücre oluşur.
C) Kromozom sayısı sabit kalır.
D) Kalıtsal çeşitlilik yoktur.

Cevap: ?

Örnek:

I. Tohumun oluşması
II. Yaraların onarılması
III. Üreme hücrelerinin oluşması
IV. Büyüme ve gelişme

Mitoz bölünme yukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesinde etkilidir?
A) I-II-III-IV   B) l-III     C) II-IV   D) II-III-IV

Cevap: ?

Örnek: Mayoz bölünmede gerçekleşen olaylardan hangisi mayozun birinci ve ikinci evresinde ortak görülmez?

A)Sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi
B) Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi
C) Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi
D) DNA nın eşlenmesi

Cevap: ?] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar