Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları 7. Sınıf


Kategoriler: Fen Bilimleri

Güneş Ocağı: Aynalar yardımıyla oluşturulan bu sistemde ışınların tek noktaya yansıtılması sağlanır. Bu noktada sıcaklık artar ve bir ocak gibi kullanım sağlanır.Güneş Paneli: Güneş enerjisini soğurarak ısı enerjisine dönüştürür. Günümüzde güneş panellerinden üretilen elektrikle binaların elektrik ihtiyacı da karşılanmaktadır.

Hesap Makinası: Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren pilleri kullanır. Ayrıca bu piller bir çok araçta da elektrik akımı sağlaması amacıyla kullanılmaktadır.

Radyometre: Isı ve ışık enerjisini ölçmede kullanılır. Güneş enerjisinin hareket enerjisine dönüştürdüğünü de gözlemleyebiliriz.

Trafik Lambası Güneş panelleri sayesinde trafik lambalarının elektrik ihtiyacı da doğal kaynaklardan üretilmiş olur.

Not: Ayrıca güneş enerjisi ile çalışan şarj aleti, fener, masa lambası, klavye, araba ve bir çok araç çaIıştırılabilir.Etkinlik:

Aşağıda verilen cümlelerin başındaki paranteze doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi yazalım.

  1. ( ) Işığın cisimler tarafından tutulmasına soğurulma denir.
  2. ( ) Ayna gibi yüzeyler ışığı daha çok soğurur.
  3. ( ) Beyaz ışığın ana renkleri kırmızı, yeşil ve sarıdır.
  4. ( ) Gökkuşağı oluşumu ışığın yansımasıyla olur.
  5. 5( ) Mavi ve kırmızı ışığın düştüğü yerde siyah ışık oluşur.
  6. ( )Yeşil ışıkta mavi kalem turkuaz görünür.
  7. ( ) Mor cisim kırmızı ışık altında kırmızı görünür.
  8. ( )Güneş enerjisi bitkilerin fotosentezi ile kimyasal enerjiye dönüşür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi