Kitle İletişim Araçları ve İşlevleri 7.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Bir toplumda kitle iletişimi, kişisel iletişim kadar önemli bir yer tutar. Toplumda birlik, beraberlik ve kültürel alışveriş kitle iletişimi ile sağlanır. İlk çağlarda nüfusun az olması nedeniyle kitle iletişimi de oldukça kolaydı. Ancak bugün nüfusun fazla olmasından dolayı kitle iletişimi oldukça zordur. Günümüzde insanlar arasındaki iletişim kitle iletişim araçlarıyla sağlanmaktadır.

İletişimde geniş bir kesime ulaşmak amacıyla yararlanılan araçlar kitle iletişim araçları adını alır. Kitle iletişim araçları, yazılı ve elektronik araçlardır.

Kitap, gazete ve dergiler yazılı: radyo, televizyon, bilgisayar ise elektronik kitle iletişim araçlarına örnek gösterilebilir. Teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak gelişen kitle iletişim araçları, iletişimde kolaylık sağlamasının yanı sıra bireylerin kısa sürede bilgi sahibi olmasına da ortam hazırlar.

Kitle iletişim araçları, bilgisayarın kullanılması ve internetin yaygınlaşmasıyla iletişimin ayrılmaz bir parçası hâline geldi.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ İŞLEVLERİ

1. Kişilerin dış dünyayı tanımalarını, öğrenmelerini ve olaylardan haberdar olmalarını sağlar.

2. Kişilerin ekonomik ve toplumsal gereksinimlerini karşılamalarına katkı sağlar.

3. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan yönetimin denetlenmesi görevine yardımcı olur.

4. Başka toplumların kültürlerinin, inançlarının, gelenek ve göreneklerinin tanınmasını sağlar.

5. Genç kuşakların içinde bulunduğu toplumun kültürünü ve millî değerlerini öğrenmelerini sağlar.

6. İnsanların eğlenmelerini, dinlenmelerini ve güzel vakit geçirmelerini sağlar.

7. İnsan ilişkilerini düzenleyen kurum ve kuralların öneminin anlaşılmasını sağlar.

8. Kamuoyunun oluşmasında ve yönlendirilmesinde etkili olur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar