Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Toplumsal iletişim ve kamuoyunun oluşması açısından radyo ve televizyon gibi yayın kuruluşlarının yanında basın kuruluşlarının da önemi inkar edilemez.

Kitle iletişim araçlarının iletişimdeki rolünün farkında olan, Mustafa Kemal Atatürk, bu araçların yaygınlaşmasına öncülük etmiştir. Bu çalışmalardan biri de Anadolu Ajansı’dır. Anadolu Ajansı, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında halkı ve dünya kamuoyunu bilgilendirmek için kurduğu teşkilattır.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı Döneminde Anadolu Ajansı’nın, İrade-i milliye ve Hakimiyet-i milliye gazetelerinin yardımıyla halkı bilinçlendirip birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmıştır.

Televizyon ve radyonun yardımıyla,

  • haber programlarını,
  • eğitici filmleri,
  • spor programlarını,
  • dizileri,
  • müzik programlarının izleyebiliriz.

Haber programları sayesinde ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri yakından takip edebilme imkanına sahip oluruz.

Haber iletmeyi meslek edinenler, düzgün konuşmayı bilen ve aktardıkları bilgilerin doğruluğuna önem vererek tarafsız haber yapmaya özen gösteren açık fikirli, dürüst, ön yargılardan uzak, kişilik haklarına saygılı kişiler olmalıdır.

Haber kameramanları, dünyanın dört bir köşesinde yaşanan olayları günümüze ve geleceğe aktarmak, başka bir deyişle de tarihi kaydetmek gibi zor bir görevi yüklenmişlerdir.

Hızla değişen dünyamızda haber kameramanları; savaş, terör, deprem, sel, fırtına vb. tüm zorlukların içerisinde haber yapar, görüntü alırlar.

Gazete, dergi, radyo, televizyon ve İnternet gibi çok kısa zamanda binlerce kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına kitle iletişim araçları adı verilmektedir.

Kitle iletişim araçları:

Gazete : İnsanlara haber ve bilgileri görsel olarak sunan en yaygın yazılı kitle iletişim aracıdır.

Dergi : Haftalık ya da aylık olarak yayınlanan bilim, sanat, kültür ile ilgili yazılı kitle iletişim araoıdır.

Televizyon : Bilgi ve haberlerin bize ulaştırılmasını sağlayan, en yaygın olarak kullanılan kitle iletişim aracıdır.

Radyo : Sesli iletişim kuran radyo yayınları, yayıncılığa televizyondan önce başlamıştır.

Cep Telefonu : Özellikle son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle beraber en çok tercih edilen kitle iletişim araçlarından biri olmuştur.

Bilgisayar : İnsanların üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona ulaşma isteklerinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Kitle iletişim araçları insanlar arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini kısa sürede sağlayıp etkileşimi hızlandırırlar.

Etkileşimin olduğu bir iletişimde insanlar birbirlerini daha iyi anlarlar. Bu durum insanların yaşadıkları olaylara kayıtsız kalmasını engeller. Böylece insanlar dünyada meydana gelen olumlu gelişmelere birlikte sevinip, kötü olaylara hep birlikte üzülürler. Bu tür olaylara; savaş, deprem, yangın, sel, tsunami, yarışmalar, bayramlar örnek gösterilebilir.

İnsanlar, kitle iletişim araçlarının yardımıyla olayları takip ederler ve uluslararası yardımlaşma ve dayanışma derneklerinin veya vakıflarının etkinliklerine katılırlar ya da haberdar olurlar. Böylece kitle iletişim araçları uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar