Demokrasinin Uygulama Süreçleri 7.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerinden biri de demokratik devlet olmasıdır. Demokrasinin temel koşulu olan egemenliğin millete ait olması ilkesi de yine anayasamızın 6. maddesinde yer almaktadır. Egemenliğin millete ait olduğu demokratik devlet düzeni için belli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bunların başında insan haklarının tanınması gelir.

Demokratik devlet düzeninin gereklerinden bazıları şunlardır:

  • Seçimlerin yapılması,
  • Genel ve eşit oy hakkının tanınması,
  • Çoğunluğun yönetim hakkının tanınması ve azınlığın korunması,
  • Çok partili siyasi hayatın varlığı,
  • İnsan haklarının tanınmasıdır.

Demokrasinin etkin bir şekilde amacına ulaşması demokrasiyle özdeşleştirilen ilke ve değerlerin bireyler tarafından iyi bir şekilde öğrenilmesine ve benimsenmesine bağlıdır.

Bu ilke ve kavramların yeterince benimsenmemesi ve özümsenmemesi durumunda bireyler demokratik bir toplumda yaşamın ne anlama geldiğini, davranışları, sorumlulukları ve kurumsal düzenlemeleri yeterince anlamayacaktır.

Bu durumda millî egemenlik ilkesine saygı duymayan bazı kişi ve kurumlar yaptıkları antidemokratik faaliyetlerle demokrasiye zarar verebilir. Bu durum karşısında devletin ve halkın tedbirli olması gerekir. Vatan ve millet sevgisi etrafında birleşen halk bu girişimlere tepki göstermelidir. Hiçbir kişinin ya da kurumun millî iradenin üzerinde olmadığı herkes tarafından kabul edilmelidir. Millî iradenin korunması ve devamlılığının sağlanması devletin olduğu gibi bireylerin de görevleri arasında yer alır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar