Reform Nedenleri ve Sonuçları 7. Sınıf


Kategoriler: Sosyal Bilgiler

Avrupa reformla birlikte mezhep savaşlarına girince Osmanlı bu durumu fırsat bilerek Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştırdı.

Hristiyanlık XVI. yüzyıla gelinceye kadar Katolik ve Ortodoks olmak üzere iki mezhepten oluşuyordu. Katoliklerin dini lideri olan papa Roma’da Ortodoksların dini lideri olan patrik ise İstanbul’da bulunuyordu. Kilise ve din adamları geniş topraklara sahiptiler ve zengin bir hayat sürüyorlardı. Halk ve saray üzerinde siyasi ve dini baskı uygulayan kilisenin zenginliği halkı ve soyluları rahatsız ediyordu.Katolik Kilisesinin

  • Para karşılığında cennetten yer satması ve günahları affetmesi
  • Kendi düşünce yapısına uymayanları dinden çıkarması (Aforoz etme)
  • Dinin gücünü kendi çıkarları uğrunda kullanması

gibi sebeplerden dolayı Martin Luther kiliseyi protesto etmiştir.

Avrupa’daki Rönesans dönemi, bilimsel ve özgür düşüncenin etkisiyle Reform hareketleri önce Almanya daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.

Bilgi: Katoliklerin merkezi Vatikan’dır.Reformun Nedenleri

  • Kilise ve din adamlarının oldukça zengin olması ve dini kendi çıkarları için kullanması
  • Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşifler sonucu din adamlarına duyulan güvenin azalması
  • Rönesans döneminde özgür düşünce ortamının doğması, din adamlarının ve uygulamalarının eleştirilmeye başlanması

Reformun Sonuçlan

  • Hristiyanlık’ta Katolik ve Ortodoks mezhebinin yanına Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm gibi mezhepler eklenerek Avrupa’da mezhep birliği parçalandı.
  • Din adamları ve kilisenin itibarı azaldı, eğitim öğretim faaliyetleri elinden alınarak eğitim sistemi laikleştirildi.
  • Kilisenin sahip olduğu tüm mallara el konuldu,

Bilgi: Protesto karşı çıkmak, eleştirmek anlamında olup Protestanlık Mezhebi de adını buradan alır. Misyoner kavramı ise Hristiyanlık dinini yaymakla görevli kişilerdir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi