Rönesansın Başlama Nedenleri ve Sonuçları 7. Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

“Yeniden Doğuş” anlamına gelen, Avrupa’da 15 ve 16. yüzyılda bilim, sanat, edebiyat, kültür alanlarındaki yenilik ve değişim hareketlerinin genel adıdır.

Avrupa’da Rönesans’ın Başlamasının Nedenleri

  • Kağıt ve matbaanın kullanılmasıyla bilginin hızlı yayılması
  • Eski Yunan, Roma Dönemi’ne ait eserlerin incelenmesi
  • Coğrafi keşifler sonucu din adamları ve kiliseye olan inancın azalması ve Dünya’nın tanınması
  • İstanbul’un fethi ile Bizanslı alimlerin antik eserleri Avrupa’ya tanıtması
  • Avrupa’da sanat ve edebiyattan zevk alan sınıfın etkisi (Mesen Sınıfı)

Rönesans’ın Sonuçları

  • Orta Çağ’ın skolastik düşüncesi yıkılmış, yerini deney ve gözleme dayanan bilimsel düşünce almıştır.
  • Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyat alanlarında yeni dünya görüşleri ortaya çıkmıştır.
  • Kiliseye olan güven iyice sarsıldı, Reform hareketleri başladı.

Not: Rönesans ilk olarak İtalya’da başlamıştır.

Rönesans’ın İtalya’da başlamasının farklı sebepleri vardır, bunlardan önemli olanları şunlardır:

İtalya önemli ticaret yollarının kesişim noktasında olduğu için zenginleşmiştir.

İtalya’da eski Roma ve Yunan kültürüne ait birçok eser vardır.

Romanın Hristiyanlığın merkezi olması, İslam kültüründen etkilenmesi nedeniyle çok sayıda mimari yapı ve sanat eseri yapılıyordu. Ayrıca birçok krallığın bulunması nedeniyle halk diğer Avrupalılara göre daha özgür yaşamaktaydı.

Rönesans Dönemi’nde bilim, kültür ve sanat alanlarında eserler veren çok sayıda sanatçı ve bilim insanı vardır. Leonardo Da Vinci, Rafaello, Gentile Bellini gibi sanatçılar insan vücudunu inceleyerek damarlarına varan detayları gösteren çeşitli eserler meydana getirdiler. Michelangelo, Donetello, mimari eserler verdiler. Montaigne, Shakespeare, Cervantes, Kopernik Rönesans Dönemi’nin yazar, şair, düşünür ve bilim insanlarından bazılarıdır.FAQ

Kağıt ve matbaanın kullanılmasıyla bilginin hızlı yayılması Eski Yunan, Roma Dönemi'ne ait eserlerin incelenmesi Coğrafi keşifler sonucu din adamları ve kiliseye olan inancın azalması ve Dünya'nın tanınması İstanbul'un fethi ile Bizanslı alimlerin antik eserleri Avrupa'ya tanıtması Avrupa'da sanat ve edebiyattan zevk alan sınıfın etkisi (Mesen Sınıfı)

Orta Çağ'ın skolastik düşüncesi yıkılmış, yerini deney ve gözleme dayanan bilimsel düşünce almıştır. Avrupa'da bilim, sanat ve edebiyat alanlarında yeni dünya görüşleri ortaya çıkmıştır. Kiliseye olan güven iyice sarsıldı, Reform hareketleri başladı.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar