İnsandan İnsana Giden Yol 7. Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

İletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.

İletişim insan ilişkilerinin temelini oluşturur. Evimizde, okulumuzda ve semtimizde diğer insanlarla konuşarak iletişim kurarız. Sabah uyandığımızda anne – baba ve kardeşlerimize günaydın diyerek iletişimi başlatırız, mahalle sakinleriyle, okul personeli ve arkadaşlarımızla selamlaşırız. İletişim, insanların birbirlerini iyi anlamaları ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için gerekli olan temel unsurlardan biridir.

İletişim adını verdiğimiz duygu ve düşüncelerimizi birbirimize aktardığımız bilgi alışverişi, yaşantımızda önemli bir yer tutar. İnsanlar yaşamlarını sürdürürken bulundukları ortam içerisinde iletişim geliştirirler.

Kendimizi ve çevremizi tanıyıp anlamak iletişimin ilk aşamasını oluşturmaktadır. İnsanlar arası iletişimin temel ögeleri, ”konuşmak ve dinlemek“tir. Konuştuğumuz kişiyi anlayabilmemiz kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmemiz bu iki unsuru doğru zamanda ve doğru yerde kullanmamızla sağlanır.

İnsanlarla iletişim kurarken sözlerimizin kırıcı ya da küçük düşürücü olmamasına dikkat etmeliyiz. İletişimde konuşmak kadar dinlemek de önemlidir. “Dinlemek, etkili iletişimde başarının anahtarıdır.” sözü konuşmanın yanı sıra dinlenmenin de iletişimde oldukça önemli olduğunu anlatmaktadır.

Dinlemesini bilmeyen insanlarla iletişim kurmak oldukça zordur.

Etkili bir dinleme için gerekli olanlar:

 • Konuşan kişinin sözünü kesmemek
 • Konuşmacıyı dinleme isteğinde olduğunuzu gösterip başka bir işle uğraşmadan konuşmasıyla göz teması kurmak.
 • Konuşmacıyı empatik dinleyip kendinizi onun yerine koymak
 • Sabırlı olup başka kimseyle iletişim kurmamak
 • Konuşmacının sözünü bitirmesini beklemek
 • Eleştiriyi sonraya bırakıp, soru sorarak konuşmacının mesajını başka sözcüklerle açmak

Başarılı iletişimin temel kuralları:

 • Empati kurmak. Empati: Kişinin kendisini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünüp hissetmeye çalışmasıdır.
 • Ne söyleyeceğimizi bilmek
 • Düşüncelerimizi ifade edebilecek doğru sözcükler seçmek
 • Neyi, ne zaman ve nerede söylememizin doğru olduğuna karar vermek
 • Olayları basit bir şekilde anlatabilmek
 • Akıcı bir dil kullanmak
 • Karşımızdaki kişiyle göz teması kurmak

İletişim kopukluğunun en önemli nedeni insanların birbirlerini dinlememesi ve dinlemeden yargıda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum anlaşmazlıklara ve gereksiz kavgalara neden olabilmektedir.

İyi bir dinleyici, iletişim kurduğu kişinin yalnızca söylediklerine değil, vücut hareketlerine de dikkat etmelidir. Yüz ifadeleri, el-kol hareketleri, duruş biçimi, ses tonu gibi sözsüz mesajlar da iletişimin bir parçasıdır. Jest ve mimiklerden insanların ruh hâlini anlayabiliriz.

İletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışlar:

 • Öfkeli bir ses tonu kullanmak
 • Sürekli emir vermek
 • Dış görünüşle dalga geçmek
 • Dinlememek
 • Görmezlikten gelmek
 • Hoşa gitmeyen adlar takmak] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar