Ankara Savaşı (1402) Sonuçları 7.Sınıf Sosyal Bilgiler

Ankara Savaşı (1402) Sonuçları 7.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

ANKARA SAVAŞI (1402)

I. Bayezid’in Osmanlı sınırlarını Doğu Anadolu’da genişletmesiyle birlikte Osmanlı Devleti ile Timur Devleti sınır komşusu oldu. Türk dünyasını kendi hâkimiyeti altında birleştirmek isteyen Timur, I. Bayezid’den kendi hâkimiyetini tanımasını istedi.

Osmanlı Devleti’nden kaçan Anadolu beylerini himayesi altına alan Timur, I. Bayezid’den bazı isteklerde bulundu. Ancak bu istekleri kabul edilmedi. Bu gelişmeler üzerine iki ordu, Ankara‘nın Çubuk Ovası‘nda karşı karşıya geldi (1402).

Savaşın başlarında Osmanlı kuvvetleri üstün durumda olmasına rağmen Anadolu beyliklerinden toplanan askerlerin Timur’un tarafına geçmesi, Kara Tatarların Timur’un tarafını tutarak Osmanlı kuvvetlerinden ayrılması, yardımcı kuvvetlerin savaşa girmemesi ve Timur’un ordusunda fillerin kullanılması gibi nedenlerden dolayı Osmanlılar büyük bir yenilgiye uğradı.

Ankara Savaşı Sonuçları:

  • Anadolu beylikleri tekrar kuruldu.
  • Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
  • Timur, Osmanlı topraklarını, kendi hâkimiyetini tanımaları şartıyla Yıldırım Bayezid’in oğullarına bıraktı.
  • Böylece Anadolu’da 1402‘den 1413‘e kadar sürecek olan Fetret (Bunalım) Devri başladı.

Fetret Devri:FAQ

Anadolu beylikleri tekrar kuruldu. Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. Timur, Osmanlı topraklarını, kendi hâkimiyetini tanımaları şartıyla Yıldırım Bayezid'in oğullarına bıraktı. Böylece Anadolu'da 1402'den 1413'e kadar sürecek olan Fetret (Bunalım) Devri başladı.

Osmanlı Devleti'nden kaçan Anadolu beylerini himayesi altına alan Timur, I. Bayezid'den bazı isteklerde bulundu. Ancak bu istekleri kabul edilmedi. Bu gelişmeler üzerine iki ordu, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi (1402).

I. Bayezid'in Osmanlı sınırlarını Doğu Anadolu'da genişletmesiyle birlikte Osmanlı Devleti ile Timur Devleti sınır komşusu oldu. Türk dünyasını kendi hâkimiyeti altında birleştirmek isteyen Timur, I. Bayezid'den kendi hâkimiyetini tanımasını istedi.

Savaşın başlarında Osmanlı kuvvetleri üstün durumda olmasına rağmen Anadolu beyliklerinden toplanan askerlerin Timur'un tarafına geçmesi, Kara Tatarların Timur'un tarafını tutarak Osmanlı kuvvetlerinden ayrılması, yardımcı kuvvetlerin savaşa girmemesi ve Timur'un ordusunda fillerin kullanılması gibi nedenlerden dolayı Osmanlılar büyük bir yenilgiye uğradı.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar