Aydınlanma Çağının Nedenleri ve Sonuçları 7. Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Avrupa’da 18.yüzyılda aklın ve bilimin egemen olduğu, Orta Çağ Avrupası’nın skolastik düşüncesini (Kilisenin egemen olduğu düşünce yapısı) reddeden, deney ve gözlemin hakim olduğu dönemdir.

Rönesans ve Reform Hareketlerinin etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme Aydınlanma Çağı denir.

Aydınlanma çağının Ünlü Düşünürleri ve Bilim İnsanları Kimlerdir;

  • Galileo, Güneş sisteminin merkezi Dünya değil, Güneştir. Güneş Dünya’nın etrafında dönmez. ”Dünya, Güneş’in etrafında döner.” düşüncesini savundu. Geliştirdiği bir Teleskopla uzay gözlemleri yapmıştır,
  • Newton, Evrensel Yer Çekimi Kanununu keşfetmiştir.
  • Kopernik, Güneş sisteminin varlığını ispatlamıştır.
  • Mozart, Müzik alanında eserler ortaya koydu.
  • J.J. Rousseau, Sosyal bilimler alanında çalışmalar yapmıştır.

Aydınlanma Çağının Sonuçları

  • Bilim, teknoloji, sanat, edebiyat, siyaset ve sosyal alanda birçok eser ve gelişmeler yaşandı.
  • Fransız İhtilali gibi sosyal ve siyasi değişimlerin yanında bilimsel bilginin birikimi sonucunda Sanayi İnkılabı yaşandı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar