Aydınlanma Çağının Nedenleri ve Sonuçları 7. Sınıf Sosyal


Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Avrupa’da 18.yüzyılda aklın ve bilimin egemen olduğu, Orta Çağ Avrupası’nın skolastik düşüncesini (Kilisenin egemen olduğu düşünce yapısı) reddeden, deney ve gözlemin hakim olduğu dönemdir.

Rönesans ve Reform Hareketlerinin etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme Aydınlanma Çağı denir.

Aydınlanma Çağı’nın Nedenleri:

 • Rönesans ve Bilimsel Devrim: Rönesans ile birlikte sanat ve bilimin canlanması, yeni keşifler ve buluşlar, bilimsel düşüncenin gelişmesi.
 • Matbaanın Bulunması: Bilginin hızlı ve kolay bir şekilde yayılması, yeni fikirlerin tartışılmasına olanak sağlanması.
 • Merak ve Eleştirel Düşünce: Sorgulamanın ve yeni bakış açıları geliştirmenin öneminin artması.
 • Din ve Kiliseye Tepki: Kilise otoritesinin sorgulanması, laiklik ve özgürlük arayışı.
 • Ticari Kapitalizm: Bireyselliğin ve girişimciliğin artması, yeni ticaret yollarının keşfi.

Aydınlanma çağının Ünlü Düşünürleri ve Bilim İnsanları Kimlerdir;

 • Galileo, Güneş sisteminin merkezi Dünya değil, Güneştir. Güneş Dünya’nın etrafında dönmez. ”Dünya, Güneş’in etrafında döner.” düşüncesini savundu. Geliştirdiği bir Teleskopla uzay gözlemleri yapmıştır,
 • Newton, Evrensel Yer Çekimi Kanununu keşfetmiştir.
 • Kopernik, Güneş sisteminin varlığını ispatlamıştır.
 • Mozart, Müzik alanında eserler ortaya koydu.
 • J.J. Rousseau, Sosyal bilimler alanında çalışmalar yapmıştır.

Aydınlanma Çağının Sonuçları

 • Bilim, teknoloji, sanat, edebiyat, siyaset ve sosyal alanda birçok eser ve gelişmeler yaşandı.
 • Fransız İhtilali gibi sosyal ve siyasi değişimlerin yanında bilimsel bilginin birikimi sonucunda Sanayi İnkılabı yaşandı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar