Kitle İletişim Araçlarının Sosyal Değişim ve Etkileşimdeki Rolü 7.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Geçmişte kitle iletişimde duman, posta güvercini ve atlı haberciler kullanılırdı. Gazetelerin basılması, telgraf ve telefonun icadı kitle iletişim araçlarını başka bir boyuta taşımıştır. Yeni gelişen kitle iletişim araçlarıyla insanlar bir haberi ya da bir mesajı rahatça gönderebiliyor ve alabiliyorlardı. 1950 yılından sonra ortaya çıkan gelişmeler önce radyo sonra televizyonun hayatımıza girmesine neden oldu.

Günümüzde kitle iletişim araçlarının en yaygın ve en etkin olanı televizyondur. Bunun en önemli nedenlerinden biri televizyonun düşük, orta ve yüksek gelire sahip her ailenin evinde bulunması ve televizyonun alınmasının çok kolay hâle gelmesidir. Bu nedenle televizyon programının kaliteli olması toplum sağlığı açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Çocuk ve gençlerin boş zamanlarının büyük bir bölümü oyun ve eğlenceyle geçer. Bunun için kitle iletişim araçlarında, çocuklar ve gençler için hazırlanan programların kalitesi ve yeterliliği çok önemlidir.

Hazırlanan programlar çocukların ve gençlerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlamanın yanı sıra onların sevgi, saygı ve özgüven gibi duygularının; yaratıcılık, üretkenlik gibi becerilerinin gelişmesine yardımcı olmalıdır.

Geçmişten günümüze iletişim araçları sürekli gelişmiş ve birbirini tamamlamıştır. 21. yüzyılda hayatımızın her alanına giren bilgisayar kitle iletişim aracı olarak televizyonun yerini almış, iki yönlü iletişime olanak sağlamıştır. İnsanlar bilgisayar aracılığıyla hem bilgi üretip, hem de bilgiyi yaymışlardır. Böylece bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yaymak kolaylaşmıştır.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber yenilenen, çeşitlenen kitle iletişim araçlarının düğmesine büyükler basmaya korkarken çocuklar bunları rahatlıkla kullanabilmektedir. İnternet ile birlikte iletişim evrensel hâle gelmiştir. Böylece insanlar herhangi bir konuda istedikleri kadar bilgi alabilme özgürlüğüne sahip olmuşlardır.

Yaşadığımız yüzyılda insanlar bilgisayar aracılığıyla haberleşmeye, bilgilerini yenilemeye ve yaşamlarını planlamaya başlamışlardır. Ancak bu durum bazı olumsuzluklara da neden olmaktadır.

İnsanların kitle iletişim araçlarına aşırı bağlanması, iletişim kopukluğu, çatışma ve kültürel yozlaşma, kötü amaçlarla kullanım ve özel yaşama müdahale gibi sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu durum toplumda bazı olumsuzlukların yaşanmasına ortam hazırlamaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar