Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Demokratik ülkelerde insanlar özgürce yerleşme ve seyahat hakkına sahiptir. Ülkemizde demokratik bir ülke olduğu için yerleşme ve seyahat hakkı anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Bilgi: Anayasamızın 23. maddesine göre, herkes yerleşme ve seyahat hakkı ve özgürlüğüne sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları başkalarının hakkını dikkate almak şartıyla kanunlara uygun bir şekilde her türlü yerleşme ve seyahat edilebilme hakkına sahiptir.

Yerleşme hakkımız bazı durumlarda kısıtlanabilir;

 • Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak amacıyla,
 • Suç işlenmesini önlemek amacıyla,
 • Düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla,
 • Kamu mallarını korumak amacıyla.

Seyahat hakkımız bazı durumlarda kısıtlanabilir;

 • Suç soruşturması ve kovuşturma sebebiyle,
 • Genel sağlığı korumak sebebiyle,
 • Suç işlenmesini önlemek sebebiyle.

Not: Vatandaş sınır dışı edilemez ülkeye girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Bilgi: Doğal ve tarihi çevrenin bütünleştiği alanlara “sit” denir. Bu yerler yerleşmeye kapatılmıştır.

Seyahat özgürlüğü uluslararası alanda da güvence altına alınmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 13.maddesine göre;

Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönme hakkına sahiptir.

Ülkemizde yerleşme ve seyahat hakkımız normal şartlarda kısıtlanırsa;

 • İnsanların devlete güveni azalır.
 • Ülke içinde ve dışında yapılan ticaret azalır.
 • Turizm olumsuz etkilenir.
 • Ülkemize yatırım yapmak isteyen insan sayısı azalır.
 • Ülkemizin ekonomisi olumsuz etkiler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar