Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Günümüz toplumlarının ulaşmış olduğu en iyi yönetim şekli olarak kabul edilen demokrasinin gerektirdiği niteliklere sahip vatandaşlar yetiştirmek eğitim kurumlarının görevidir.

Demokratik bir eğitim sorgulayan, araştıran, demokrasinin ve onun değerlerini bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu değerleri kendi yaşantısında uygulayan, doğruları ve yanlışları herhangi bir etki alanında kalmaksızın, aklın ve bilimin süzgecinden geçirildikten sonra kabul eden kişiler demokrasinin niteliklerine sahip çıkmakta daha başarılıdırlar.

Demokrasi kültürü, toplumsal yaşamın tüm alanlarında benimsenmesi gereken bir düşüncedir.

Demokrasi kültürünün benimsendiği bir toplumda bireyler;

1. Sağlıklı İletişim için gerekli olan empati kurma becerilerine sahiptir. Ön yargılardan arınmıştır. Bireysel farklılıkları yadırgamaz.

2. Hak ve özgürlüklerinin neler olduğunu ve bunları korumanın yollarını bilir.

3. İnsan haklarına saygılıdır. Her türlü ayrımcılığa ve kötü muameleye karşı çıkar.

4. Yurttaşlık bilincine ve toplumsal sorumluluk duygusuna sahiptir. İş birliği ve dayanışmanın önemini ve gerekliliğini kavramıştır.

5. Adalet, özgürlük eşitlik ve hukukun üstünlüğünden yanadır.

6. Doğal çevreye saygılıdır. Çevre sorunlarına karşı duyarlıdır.

Bireyler hayat boyu ailesiyle etkileşim içerisindedir. Kişiliğinin oluşumundaki ve toplumun bir ferdi hâline gelmesindeki adımlarını aile içerisinde atar.

Aile İçerisinde alınan kararlarda anne ve babaların çocukların fikrine değer vermesi ve kararların alınma sürecinde demokratik uygulamaların yapılması çok önemlidir. Çünkü bu uygulamalar çocuklarda demokrasi bilincinin gelişmesine katkı sağlar.

Günümüzde demokratik bireylerin yetişebilmesi için en büyük sorumluluk okullarındır. Demokratik bir ülkede okullarda öğrencilere demokrasinin niteliklerini, özelliklerini ve değerlerini aktarabilmesi gerekmektedir.

Öğrenciler okul kararlarına katılarak, eğitsel ve sosyal faaliyetlerde bulunarak demokrasi bilincini yaşamayı öğrenir.

Eğitsel ve sosyal kulüpler, bireylerin kişilik gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra eğitim yaşantılarını da zenginleştirmektedir. Eğitsel kol çalışmaları, okullarda demokrasi eğitiminin kazanılmasında en etkili çalışmalardan biridir.

Öğrencilerin, okulunda ve çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinlikler vardır. Öğrenciler, okulda sınıf başkanının ve eğitsel kol üyelerinin belirlenmesinde seçime başvururlar.

Demokrasinin bir örneği olan bu seçimler, açık veya gizli oyla yapılır. Öğrenciler bu seçimlerde oylarını, görevini en iyi yapacak olan arkadaşları için kullanır. Seçimlerde en çok oyu alan öğrenci, bu göreve getirilir.

Öğrenciler eğitsel ve sosyal kulüp çalışmalarına İstekleri ve yetenekleri doğrultusunda katılırlar. Bu çalışmalarda öğrencilere katılımcılık, planlılık, üretkenlik, eşitlik, İş birliği ve gönüllülük gibi bazı temel ilkelerin kazandırılması gerekir.

Eğitsel kulüplerin ve sosyal etkinliklerin amaçları bazıları şunlardır:

1. İnsan haklarına ve demokrasi İlkelerine saygı duyabilme,
2. Kendini tanıyabilme, yeteneklerini geliştirebilme,
3. Planlı çalışma alışkanlığı kazanabilme,
4. Serbest zamanlarını etkin bir şekilde kullanabilme,
5. Bireysel farklılıklara saygılı olabilme,
6. Farklı düşünce ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
7. Toplum İçinde uyumlu ve yapıcı bir şekilde hareket edebilmedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar