Coğrafi Keşifler Sebepleri ve Sonuçları 7. Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

COĞRAFİ KEŞİFLER

15. yüzyılın sonunda, Dünya’nın bilinmeyen yerlerine ulaşmak amacıyla Avrupalılar tarafından başlatılan gezilere Coğrafi Keşifler denir. Başlangıçta merak düşüncesiyle başlayan keşifler, daha sonraki yıllarda ekonomik amaçlarla düzenlendi.

Coğrafi Keşiflerin Sebepleri

1. Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğrafya bilgilerini artırmaları,

2. Avrupalıların Doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla kendilerine yeni ticaret yolları aramaları,

3. Müslümanların, Doğu’ya giden ticaret yollarına hâkim olmaları ve Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri,

4. Avrupalıların Hristiyanlık dinini geniş kitlelere yaymak istemeleri,

5. Avrupa’da değerli madenlerin az bulunmasından dolayı kralların gemicileri desteklemesidir.

Coğrafî Keşiflerin Sonuçları

1. Coğrafi Keşifler, dünya tarihinde önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve dinî değişikliklere neden oldu.

2. Keşif yapan milletler, keşfettikleri ülkeleri ele geçirerek büyük sömürgeler kurdular.

3. Domates, vanilya, patates, tütün gibi yeni bitkiler tanındı ve bu ürünler Avrupa’ya taşındı.

4. Keşifler, ticaret yollarının değişmesine sebep oldu. Hint Deniz Yolu’nun bulunması ve Amerika’nın keşfinden sonra Akdeniz limanları eski önemini kaybetti.  Atlas Okyanusu limanları ise önem kazandı.

5. Yeni ülkelerde bol olarak bulunan altın ve gümüş gibi madenler, Avrupa’ya getirildi ve ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti.

6. Avrupa’ya altın ve gümüş gibi madenlerin taşınması sonucunda Avrupa zenginleşti. Toprak, zenginlik ölçütü olmaktan çıktı. Zenginleşme sonucunda Avrupa’da oluşan sermaye birikimi, Sanayi İnkılabı‘na zemin hazırladı.

7. Başta Amerika olmak üzere keşfedilen yerlere Avrupa’dan birçok insan göç etti.

8. Amerika’nın eski bir medeniyet merkezi olduğu öğrenildi.

9. Zenginleşen Avrupalılar, kültür ve sanat faaliyetlerini desteklediler. Böylece, Avrupa’da Rönesans‘ın doğmasına ortam hazırlandı.

10. Hristiyanlık dininin yayılmasına karşın Dünya’nın düz olduğu gibi birçok yanlış bilgi aktaran kiliseye olan güven azaldı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar