Türkiye’nin İlişkide Olduğu Ekonomik Bölge ve Kuruluşlar 7. Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Bu konu ile Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanıyacağız.

Türkiye konumu gereği küresel ve bölgesel birçok örgüte üyedir. Çünkü bulunduğu coğrafyadan dolayı uluslararası ilişkiler çok önemli bir hal almıştır. Şimdi bu bölgesel ve ekonomik amaçlı örgütlere kısaca değinelim.

1. KEİ (Karadeniz Ekonomik İş Birliği)

1992 yılında Türkiye’nin önderliğinde kurulmuştur. Örgütün amacı Karadeniz’e kıyısı olan ve deniz ticaretinde Karadeniz’le bağlantısı olan ülkelerin iş birliğini sağlamaktır. Üye ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan ve Yunanistan’dır.

2. Ekonomik İş birliği Teşkilatı

1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulmuştur. Üyeler arasında ticareti geliştirmek, kültürel bağları güçlendirmektir. Daha sonra Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan üye olmuştur.

3. D-8 (Gelişen 8 Ülke)

Bir önceki konuda anlatıldığı üzere bu örgüt kısaca gelişmekte olan sekiz Müslüman ülkenin kurduğu bir örgüttür. Örgütün bayrağında altı tane yıldız bulunuyor. Bunların anlamı;

  1. Barış
  2. Diyalog
  3. Adalet
  4. Eşitlik
  5. İş birliği
  6. İnsan hakları, hürriyet ve demokrasidir.

Not: D-8’in en gelişmiş ülkesi Türkiye’dir.

4. TÜRKSOY

1993 yılında Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın kültür bakanları tarafından kurulmuştur. Amaç; Türk milletlerinin birlik beraberliğini güçlendirmek, Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır. (www.turks0y.0rg adresinden alınmıştır.)

1992 yılında Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Tika) kurulmuştur. Türk Cumhuriyetlerinin siyasi, ekonomik kültürel ve sosyal olarak geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. 5 kıtada 170 ülkede faaliyet göstermektedir. (www.tika.gov.tr adresinden alınmıştır.)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar